Sørnett

Nok er nok

Ansatte og foreldre demonstrerer med plakater inne i møtesalen. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Ansatte og foreldre demonstrerer med plakater inne i møtesalen. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Barnehageansatte og foreldre i Kristiansand har fått nok av besparingene. De protesterte på møtet i Oppvekststyret i håp om at politikerne åpner pengesekken.

Publisert:

- Det er ikke nok penger til å drive kommunale barnehager i Kristiansand. Barnehagene ser seg nødt til å ta inn flere barn for å dekke behovet. Når det er sykdom hos ansatte blir vikar sjelden tilkalt, sier hovedtillitsvalgt i utdanningsforbundet, Renate Grødum.

Da Oppvekststyret hadde møte var det ikke bare journalister som kom for å følge med på møtet i oppvekstyret. Inne i formannskapssalen var det stappfullt av representanter for barnehagene væpnet med demonstrasjonsplakater. Barnehagenes tillitsvalgte i Utdanningsforbundet hadde sendt ut et skriv og informert foreldre og ansatte hvor det ble oppfordret til å vise motstand.

I forkant av møtet i Oppvekststyret hadde et par hundre mennesker samlet seg på torget for en markering av den økonomiske krisesituasjonen de kommunale barnehagene befinner seg i. En av årsakene til det glødende engasjementet som hersket i sommersolen er at barnehagene er pålagt et kostnadskutt på 9,7 millioner kroner i 2011, ifølge tertialrapporten.

Ikke tid til pedagogikk

Etter markeringen sier Reidun Gjorud, leder i barnehageforeldreutvalget at foreldrenes primære behov akkurat nå er kvalitet og sikkerhet.

[img42370_2RM]

- Det er rett og slett ikke tid til en pedagogisk barnehage, da det konstant er et høyt arbeidspress på de ansatte. Det er ikke penger til vikar ved sykdom engang, sier hun.

-Jeg håper politikerne kan løfte litt på pengesekken og gi oss noen ekstra midler, fortsetter Gjorud.

Hun er strålende fornøyd med deltakelsen på markeringen.

Ekstra ille for utsatte barn

Ved inngangen til rådhuset står Nina Moe Langfeldt, leder av foreldreutvalget på Hellemyr barnehage.

- Det er helt sprøtt at vi må be om penger for at barna skal ha det godt i barnehagen. Jeg håper politikerne ser hvilke konsekvenser pengemangelen i barnehagene vil få for barna. Selv om det er negativt for alle barna, er det alltid noen som sliter mer enn andre. Barn med språkproblemer, eller som er født for tidlig, trenger god oppfølging, sier hun.

Hun mener pengemangelen fører til at mange av de mest utsatte barna ikke får den oppfølgingen de behøver så tidlig i livet.

Føler utilstrekkelighet

En av de oppmøtte var Lisbeth Haugeland, ped-leder på Linerle barnehage. Hun sier at de ansatte merker økonomien godt i hverdagen sin.

[img42370_3RS]

- Det at vi ikke kan ha vikarer sliter på personalet. Jeg kommer hjem fra jobb med en følelse av at jeg er utilstrekkelig. Det er tungt å føle at man ikke får gjort en god nok jobb, forteller hun.

Hun sier at sparingen gjør at det ikke kan kjøpes inn leker og nødvendig ustyr.

På møtet var det politisk enighet om at barnehagene i Kristiansand er i en stor økonomisk krise. De fleste politikerne var klare på at en løsning måtte finnes. Tertialrapporten ble på møtet tatt til orientering, og skal behandles videre på neste bystyremøte.