Sørnett

NSB lammes av politisk streik

En times forsinkelser for togtrafikken på onsdag ettermiddag. FOTO: Jernbaneverket/Rune Fossum

En times forsinkelser for togtrafikken på onsdag ettermiddag. FOTO: Jernbaneverket/Rune Fossum

All togtrafikk stopper opp på onsdag klokken 15.

Publisert:

Fagforeningsgigantene YS, LO og UNIO går onsdag sammen om å streike for å markere motstand mot arbeidsminister Robert Eriksons (Frp) forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Dette rammer både barnehager, SFO og togtrafikk i Kristiansand.

- Politisk markering stopper togtrafikken onsdag 28. januar, meldte NSB på Twitter.

 

Ingen alternativ transport

Inge Hjertaas, pressevakt hos Jernbaneverket, forteller at dette vil bety forsinkete tog over hele landet.

- Togtrafikken vil stå fra 15 til 16 på onsdag. Det vil ikke bli arrangert alternativ transport. Togene vil stå ved nærmeste stasjon i en time, og så fortsette som forsinket avgang, sier Hjertaas.

Hjertaas forteller at Jernbaneverket tar situasjonen med fatning.

[img123422_2RM]

- Dette er en lovlig streik, og det må vi ta til etteretning, sier han.

 

Samlet fagbevegelse

Lars Klotturp Berge er ungdomssekretær for LO i Vest-Agder. De mener forslagene fra regjeringen vil føre til en svekkelse av arbeidsmiljøloven.

- Vi håper regjeringen vil høre på en samla fagbevegelse og et flertall av folket og trekke forslagene, sier han.

Berge forteller at de ikke har noe ønske om å streike, men at regjeringens manglende vilje til samarbeid vil til flere streiker enn man har vært vant til de siste årene.

- Aller helst ønsker vi dialog, men dette har regjeringen ikke vært interessert i, sier LO-mannen.

 

Sterkt krav fra grasrota

Leder i Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Jorunn Berland, håper Stortinget vil lytte til de streikende. YS reagerer sterkt på forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven som nå er ute til høring.

- Konsekvensene er ugreie. Det er et sterkt krav fra grasrota om at dette ikke er bra, og derfor er vi gått til streik, sier Berland.