Sørnett

Ny helse-chat for studenter

Studenter på Universitetet i Agder kan nå chatte med fagpersonell om de trenger hjelp. Foto: Martine Vik Sønstabø

Studenter på Universitetet i Agder kan nå chatte med fagpersonell om de trenger hjelp. Foto: Martine Vik Sønstabø

En femtedel av studentene sliter med psykiske plager. Universitetet i Agder tilbyr nå en chattetjeneste for å hjelpe studentene.

Publisert:

– Dette handler om at vi ønsker å være så lett tilgjengelig for våre studenter som mulig, sier Eli Stålesen, leder av SIA Helse.

Ifølge studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014 sliter omtrent en femtedel av studentene med psykiske symptomplager. SiA Helse bekrefter dette. Universitetet i Agder har nå startet opp en ny helse-chatt for studenter som sliter psykisk. Chatte-tjenesten finansieres av SiA via semesteravgiften.

Sørnett møtte Stålesen der hun gjerne vil treffe studentene - nettopp på den nye helse-chatten. Her kan du lese hva vi chattet om.

[img138019_2RS]"SiA Helse"

Vi har selv tatt initiativ til denne tjenesten. Det handler om at vi ønsker å være så lett tilgjengelig for våre studenter som mulig. I en travel hverdag hvor vi alle er opptatt med samtaler tar vi ikke telefonen, og vi trenger da andre arenaer som våre studenter kan nå oss på. Chatt er den ene muligheten og Drop in er den andre muligheten. 

-
"Siri Stensland"

Rapport fra SHoT 2014 viser at 7-15% av landets studenter har en strevsom studiehverdag (med blant annet alvorlige psykiske symptomplager)… Vet dere noe om hva statistikken her i Kristiansand er?

-
"SiA Helse"

Shot 2014 viser at 19% av studentene har alvorlige symptomer på psykiske plager. Dette tar vi veldig på alvor i SiA Helse, og "Chat" med oss er et lavterskel-tilbud for å kunne nå oss uten å bestille time. Vi ser en økning i forekomsten av ensomhet, angst og depresjon. Noe henger selvsagt sammen med flere studenter, men det handler også om "et tegn i tiden". 

-
"Siri Stensland"

Hva mener du med flere studenter?

-
"SiA Helse"

...Antall studenter. Det er stadig økning i studentmassen. Det er nå over 12000 studenter knyttet opp mot SiA. 

-
"Siri Stensland"

Hva tenker du om at omfanget av alvorlige psykiske symptomplager er økende blant særlig kvinner?

-
"SiA Helse"

Vi i SiA Helse tenker at det handler mye om press. Press på å lykkes på alle arenaer både faglig og kroppslig. Når det gjelder kvinner så har kvinner mye større forventninger til seg selv og er mer redde enn gutter for å ikke lykkes, men i utgangspunktet er de mye dyktigere. 

-
"Siri Stensland"

Har dere statistikk over hvor mange studenter i Kristiansand som sliter med psykiske plager?

-
"SiA Helse"

Nei det har vi ikke, men vi har stor pågang på vår tjeneste. Det er ca 2 ukers ventetid hos alle tre, men om du tenker at det er 12000 studenter og 19% sliter, så er det ca 2300 studenter til sammen. Alle kommer selvsagt ikke til oss, men det er et utfordrende tall. 

-
"Siri Stensland"

Tror dere dette ”lavterskeltilbudet” vil gjøre det lettere for studentene å ta kontakt?

-
"SiA Helse"

Ja - ikke bare tror, men vet. I tillegg er det gratis og rask tilgang til time, til forskjell fra det offentlige. Vi skal være et supplement til den offentlige helsetjenesten da vi dessverre ikke har noen offentlige kroner. Vi finansieres av SiA via semesteravgiften. 

-
"Siri Stensland"

Hvis jeg har forstått det rett må man bestille time for å chatte.. Hindrer ikke dette studentene i å få hjelp raskt da?

-
"SiA Helse"

Nei, du bestiller ikke time for å chatte. Den er åpen fra 12 til 15.30 hver onsdag.

-
"Siri Stensland"

Har dere merket stor pågang på chatte-tjenesten hittil?

-
"SiA Helse"

Foreløpig er det ikke så stor pågang, men den er økende.

-
"Siri Stensland"

Hva er de mest ”vanlige” psykiske plagene blant studenter?

-
"SiA Helse"

Det er angst, depresjon, relasjonsproblematikk og mat/treningsproblematikk.

-
"Siri Stensland"

Et lite tilleggsspørsmål.. Er pågangen større i eksamensperioder?

-
"SiA Helse"

Hos oss har vi full pågang hele året. Det er ikke mer under eksamen.

-
"Siri Stensland"

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare.

-
"SiA Helse"

Det er bare hyggelig. Takk for din interesse for SiA helse!

-

"SiA Helse har gått"