Sørnett

Bystyret enig om nullvekst i mobbing i oktober, har ikke fulgt opp

- Ikke vits å ha slike debatter

Ordfører Jan Oddvar Skisland. Bildet hentet fra flicr.com
 Foto: Lars Verket

Ordfører Jan Oddvar Skisland. Bildet hentet fra flicr.com Foto: Lars Verket

Svein-Harald Mosvold Knutsen (PP) reiste en diskusjon om mobbing under bystyremøte. Han påpeker at i oktober hadde bystyret enstemmig vedtatt at målet for mobbing skulle være null prosent. Imidlertid viser kvalitetsmeldingen for oppvekst at måltallet for mobbing ikke samsvarer med bystyrets vedtak.

Publisert:

Sist oppdatert: 04.06.2023 kl 12:24

Bystyrerepresentant Svein-Harald Mosvold Knutsen
 Foto: Kristiansand kommune

Bystyrerepresentant Svein-Harald Mosvold Knutsen Foto: Kristiansand kommune

Ordfører Jan Oddvar Skisland svarte at nullvisjonen for mobbing ble diskutert som en enstemmig merknad i en generell debatt. Måltallet ble imidlertid fastsatt i budsjett- og økonomiplanen i desember, og det var dette tallet som ble inkludert i kvalitetsmeldingen. Han forklarte at nullvisjonen ble omtalt i meldingen, og dette ble også redegjort for under det forrige møtet i oppvekstutvalget. Dermed var det en klar forklaring på hvorfor nullvisjonen ikke ble inkludert på den måten.

Ordfører Jan Oddvar Skisland. Bildet hentet fra flicr.com
 Foto: Lars Verket

Ordfører Jan Oddvar Skisland. Bildet hentet fra flicr.com Foto: Lars Verket

Åse Birgit Løvdal minnet Mosvold Knutsen om et tidligere vedtak angående evaluering av generelle debatter. Vedtaket fastslo at flertallsmerknader gir retning for utviklingen av saksfeltet, men konkrete tiltak må vedtas i oppfølgende saksfremstilling etter prinsippet om fullført saksbehandling. Merknader har ikke status som egne vedtak, med mindre de vedtas et annet sted i forbindelse med økonomiplanen.

Bystyrerepresentant Åse Birgit Løvdal (AP)
 Foto: Kristiansand kommune

Bystyrerepresentant Åse Birgit Løvdal (AP) Foto: Kristiansand kommune

Mosvold Knutsen reagerte på dette og uttrykte sin frustrasjon over at en enstemmig merknad i en generell debatt ikke blir fulgt opp. Han mente at hvis administrasjonen ikke følger slike tydelige beskjeder, er det ingen vits i å ha slike debatter.

Diskusjonen i Kristiansand bystyre kaster dermed lys over spørsmålet om implementering av politiske vedtak og merknader, spesielt når det gjelder alvorlige saker som mobbing.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand