Sørnett

Konsert på Knuden med blåse elever

God spredning i alder og nivå

Lisa Henriksen som spiller trombone på Knuden
 Foto: Trym Dalene

Lisa Henriksen som spiller trombone på Knuden Foto: Trym Dalene