Sørnett

Mer lokal mat på kommunens bord

Grønnsaker
 Foto: Aleksander Velde

Grønnsaker Foto: Aleksander Velde

Hovedutvalget i for klima, næring og miljø i Agder fylkeskommune har bestemt at innen 2025 skal halvparten av maten som serveres i fylkeskommunen være lokalprodusert. Nå ønsker Senterpartiet det samme i Kristiansand kommune

Publisert:

Utvalget ble på et møte tidligere i vår enig om at mat som serveres i kantiner, på møter og arrangementer i regi av Agder fylkeskommune skal ha en tydelig tilhørighet til regionen. I praksis betyr det at innen 2025 skal minst 50% av råvarene være lokalt produsert, beregnet ut ifra kostnad. På bystyremøtet 24. mai, foreslo Ole Magne Omdal fra Senterpartiet at det samme skulle gjelde for Kristiansand.

Jan Oddvar Skisland (AP), ordfører i Kristiansand svarer på interpellasjonen og forteller at kommuneadministrasjonen allerede er i gang med å se på løsninger, men at det er noen utfordringer.
Ole Magne Omdal (SP) og Terje Øydne Pettersen (H) har ønsket dette lenge, og mener at kommunen ikke er løsningsorienterte nok.

- Andre kommuner i Norge får det til, så da bør det gå i Kristiansand òg, sier Pettersen.

Dyrker poteter lokalt, men sender de til Rogaland og importerer fra Danmark

- Kommunen må legge til rette for lokalprodusert mat, det er flere måter å gjøre det på. De må sørge for at det er mer lønnsomt for bønder å dyrke menneskemat enn dyrefôr, sier Pettersen som også er gårdseier.

Terje Øydne Pettersen (H)
 Foto: Terje Pettersen

Terje Øydne Pettersen (H) Foto: Terje Pettersen


Hvis kommunen bestiller 10 tonn kål fra en produsent, vil han produsere mer enn det og det vi bli solgt lokalt. I tillegg er det sånn at potetene fra Danmark har lenger holdbarhet fordi de er sprøytet med midler som ikke er lovlig i Norge. Kommunen må sørge for at maten de serverer produseres etter norske lover og standarder, sier han.

Jorda brukes heller til andre ting

90% av jordbruksarealet går direkte eller indirekte til dyr. I Kristiansand er det 18.000 dekar med dyrkbart areal, nå brukes kun 41. For å få en stor endring må kommunen legge til rette ved å bestille fra lokale, det vil stimulere økonomien og øke insentivet til å dyrke menneskemat, utbroderer Pettersen.

Positivt for å redusere klimaavtrykk i matvarebransjen

Ole Magne Omdal i Senterpartiet forteller at utslippene i matproduksjonen kan reduseres dersom man handler lokalt.

Ole Magne Omdal (SP) med aspargesen sin
 Foto: Jannike Arnesen

Ole Magne Omdal (SP) med aspargesen sin Foto: Jannike Arnesen

- En offentlig etterspørsel gjør det mer attraktivt å produsere lokal mat, i stedet for at man kjøper fra utlandet, da reduserer man kostnaden og utslippene som kommer fra frakt. Det vil også stimulere den lokale økonomien, det er vanskelig å si noe om pris foreløpig.

Enighet om at noe må gjøres

Begge forteller over telefon at kommunen og fylkeskommunen må gå i dialog med gårdene og inngå avtaler om produksjon så fort som mulig. De kan ikke vedta at gårdene skal produsere, men de kan stimulere og tilrettelegge sånn at de som vil satse får muligheten til det. Det som er viktig er at det ikke blir en stor anbudsrunde, men heller flere små, så gårdene kan spesialisere seg i stedet for at en gård må produsere mange forskjellige ting. Det kan være litt mer utfordrende logistikk-messig, men alt i alt en seier for miljø, bønder og folket i Kristiansand, mener de to politikerne.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand