Sørnett

NIF presenterte rapporten om mangfold og inkludering

Tirsdag 7. februar ble NIF sin rapport om inkludering og mangfold i idretten presentert. Dette var det den viste.

Publisert:

Idrettsforbundet har den siste tiden forsket på mangfoldet og inkluderingen i den norske idretten. Det ble brukt tre metoder. Rapid Evidence Assessment (REA), kartlegging av tiltak med bruk av spørreskjema og intervjuer med relevante aktører. Disse metodene skal brukes til å finne ut om deltakelse, barrierer og tiltak for å øke mangfold og bedre inkludering i idretten.

På fire prioriterte områder og inkluderer mangfoldsfaktorene; familiens økonomi, etnisitet/landbakgrunn, funksjonsnedsettelse, kjønn og seksuell orientering.  Denne rapporten går på deltagelse i organisert idrett i NIF. Dette gjelder da ikke deltagelse i kroppsøving eller andre treningsformer som folk driver med på egenhånd eller som organiseres utenfor NIF sin organisasjon.

Dette fant de ut. De fleste bidragene som ble vist til var deltagelse blant barn og unge. Dersom det var bidrag fra voksne eller studenter, ble det for det meste vist til deltakere på toppidrettsnivå eller i ansvarsroller. Det ble skrevet minst om personer innenfor LHBT+ samfunnet, mens det viste seg at 93% av alle barn er innom en idrett i løpet av barndommen. Det ble fremvist noe litteratur som viser til diskriminering, hets og rasisme i idretten, men det var lite som viste om dette hadde noen innvirkning på deltakelse og frafall i idretten. Fra tidligere forskning på rasisme, diskriminering og hets, ser man at dette har store konsekvenser for individer, grupper og samfunn. Derfor vil NIF regne med at dette har store konsekvenser for opplevelse og deltagelse i idretten. -Jeg håper vi skal fortsette å jobbe for en bedre og mer mangfoldig idrett i mange år fremover. Sier idrettspresident Berit Kjøll.

Kvinnefotballen muligens mer inkluderende

Trener for IK Start kvinner Isabella Hayes forteller om at kvinnefotballen mest sannsynlig er mer inkluderende enn det herrene er. -Det er nok en større andel av folk som er en del av LHBT+ samfunnet i kvinnefotballen som gjør at terskelen for å komme ut og være seg selv er lavere. Hun har tidligere vært lagkamerat med spillere som har kommet ut, og forteller om at hun aldri har opplevd at noen har hatt noe problem med det.

Hun kan fortelle om at for hennes del har det heller ikke vært problemer med spillere fra andre land. Dette har mye med at de aller fleste snakker engelsk og så lenge man kan noen nøkkelord, så kan man hvertfall skjønne hva som skjer. Kulturen fra forskjellige nasjoner har gått fint også, siden hun jevnlig har dialog med nye spillere så de føler seg velkommen og unngår kulturkræsj.

Økonomien fortsatt forskjellig mellom herrene og kvinnene

Hayes forteller at selv om Gimletroll har blitt til IK Start kvinner, er fortsatt økonomien separat fra herrene. Dette betyr at de må finne sponsorene selv, og de er utenom herrelaget. Derfor har de ikke like bra utstyr, men kan heldigvis bruke Sør Arena og Sørlandshallen slik som herrene gjør. Det må også spare der de kan når det gjelder reiser til kamper osv. Dette har litt med populariteten til kvinnefotballen som gjør at pengene som kommer inn er litt mindre, men også det at de er et helt nytt lag.

Skrevet av Markus Sundbø

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand