Sørnett

Nytt tilbud for kreftrammede i Kristiansand

Hafdis Helgadottir, kreftkoordinator i Kristiansand

Hafdis Helgadottir, kreftkoordinator i Kristiansand

Hafdis Helgadottir blir Kristiansands første kreftkoordinator. Dette er en ny stilling som skal bidra til å gi kreftrammede og deres pårørende et lavterskeltilbud knyttet tettere opp mot hvor de bor.

Publisert:

Islandske Helgadottir ankom Norge nylig og har 11 års erfaring fra kreftomsorgen. Kristiansand kommune melder at hun de siste fem årene har vært knyttet opp mot lindrendeteamet (hjemmehjelpteamet) ved Landspitali universitetssykehus i Reykjavik.

- Jeg ønsker en nær kontakt med kreftrammede og pårørende, for å gi dem en lettere overgang. Noen ganger trenger man rett og slett bare å snakke med noen som har kompetanse på området, ikke nødvendigvis bare for råd og veiledning, men også for den psykiske støtten, forklarer hun.

Den nyopprettede stillingen blir finansiert av Kreftforeningen. Det er et prøveprosjekt på 3-4 år og tar utgangspunkt i samhandlingsreformen, som ble lagt frem av helse- og omsorgsdepartementet i 2012. Hensikten med reformen er å få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen, samt flytte tjenester nærmere der folk bor.

Helgadottir understreker også at det medisinske tilbudet i praksis er noe de ikke utøver, men at de heller skal praktisere psykososial veiledning, og være et samarbeidene bindeledd til sykehusinstitusjonene, fastlegen og andre kommunale tilbud.

Kreftkoordinatoren er også positiv til at slike tiltak nå er satt til verks, og mener dette vil bli et bedre tilbud for kreftrammede i alle faser, samtidig som det vil ta hensyn til folk som kanskje ikke  benytter seg av eksisterende tilbud

Kommunen på sin side, mener tjenester og tilbud som dette kan sikre gode levekår og bedre livskvalitet for den enkelte kreftpasient, og at denne bistanden må følges opp og koordineres. Dette er viktig i et land hvor 27 500 mennesker rammes av kreft hvert år og hvor 200 000 har eller har hatt kreft.