Sørnett

Offentlig-privat samarbeid om nye Justvik skole.

Justvik skole blir første skole i Kristiansand som skal drives av private aktører. Det offentlige legger nå byggingen av skolen ut på anbud.

Publisert:

[faktaboks]- Dette er første gang man bruker en OPS modell i byggingen av en skole i Kristiansand, sier Arne Birkeland, Prosjektleder i Kristiansand Eiendom. Han forteller at de har flere andre prosjekter som har blitt bygd ut ifra lignende modeller i byen.

- Vi har gode erfaringer med denne modellen på Aquarama-bygget.

Den tekniske driften av anlegget vil ligge på de private aktørene, men selve driften av skolen vil fortsatt være helt opp til det offentlige.

Skolen som står der i dag vil bli revet og den nye skolen vil bli bygd opp på samme sted. Det er beregnet at byggingen vil starte sommeren 2016, og være klar til bruk innen januar 2018.