Sørnett

Øking i frie midler

Vest-Agder fylkeskommune får i 2013, 172 millioner kroner mer til frie midler. Disse midlene kommer i tillegg til de økte midlene kommunene allerede har fått i år.

Publisert:

- Det legger til rette for at kommunene kan fortsette å bygge ut barnehager, skoler, sykehjem og omsorgsboliger i hele landet, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding som kom ut i forbindelse med offentliggjøringen av Revidert Nasjonalbudsjett i går.

Regjeringen legger opp til en vekst på mellom 5,25 og 6 milliarder kroner i de samla inntektene til kommunesektoren i 2013, og av disse midlene vil opp mot 5 milliarder kroner være til frie inntekter.

- Det ligger derfor godt til rette for gode kommunale tjenester fremover, sier Navarsete i pressemeldingen.

Endelige tall på hvor mange midler hver kommune i Vest-Agder vil kunne få, vil ikke være klart før statsbudsjettet for 2013 ligger klart. Men et anslag viser at Kristiansand kommune kan komme til å få 62,2 millioner kroner.