Sørnett

Økning i narkotikabruk

IlustrasjonsFoto: Wikimedia

IlustrasjonsFoto: Wikimedia

Sakene på narkotika går ned hos politiet blant ungdommer, mens en ny undersøkelse viser at bruken går opp.

Publisert:

I Kristiansand har registrerte narkotikasaker på mindreårige gått ned markant, fra 106 saker i 2009 til 56 i 2010. Tallene gjelder både for bruk og besittelse av narkotika.

Disse talene samsvarer imidlertid lite med kommunens undersøkelse som i 2010 ble gjort blant 10. trinn på skolene i Kristiansand. Der viser tallene en økning i narkotikabruk.

Ungdomsteamet bekymret

Håvard Berge jobber i ungdomsteamet i Kristiansand og jobber aktivt ut mot ungdom som enten har blitt tatt eller er i faresonen.

- Det er en markant økning på bruken av narkotika i Kristiansand. Økningen ligger på mellom 6-10 prosent, sier Berge.

Han forteller videre at det er ikke noen spesielle skoler som skiller seg ut, men at tallene er jevne over på alle skoler.

- Problemet forekommer heller ikke bare i 10. trinn, men også på de videregående skolene, forteller han videre.

Ungdommen

Henriette Eide, elev på Kristiansand Katedralskole Gimle, har ikke brukt hasj selv. Hun kjenner imidlertid flere som har prøvd det.

[img50459_2RM]

- Jeg tok et internasjonalt år i Canada, og da var det mange som brukte hasj. Her i Norge er det ingen i min vennegjeng som bruker det.

Selv om hun og hennes vennegjeng ikke bruker det, har hun flere ganger fått spørsmål om hun vet om noen som selger.

- Ja jeg har fått spørsmål om jeg kan tipse om noen som selger stoff. Så du hører jo litt forskjellig.

Vilde som også går på KKG, kjenner en del som bruker hasj. Hun ville ikke stille opp med fullt navn og bilde, grunnet at hun ikke vil at andre skal føle at hun tyster på dem. Men hun vil mer en gjerne bekrefte at hun opplever økningen av hasjbruken i Kristiansand.

- Det er ikke noe vanskelig å få tak i hasj, bekrefter hun til Sørnett.

- De fleste røyker i helgene og ikke så mye i hverdagen.

Hun ønsker gjerne mer tiltak at folk og  får vite enda mer konsekvensen av å røyke.

- Jeg tror mange ufarliggjør det å ta seg en joint i ny og ne, sier hun til Sørnett.