Sørnett

Økt sykefravær blant kvinner

Høyest sykefravær finnes blant ansatte i helse- og sosiale tjenester. Foto: Illustrasjonsfoto

Høyest sykefravær finnes blant ansatte i helse- og sosiale tjenester. Foto: Illustrasjonsfoto

Sykefraværet har økt med 4,9 prosent fra 2010 til 2011. Kvinner har størst andel av sykefravær, og helse- og sosialsektoren har høyest sykefravær.

Publisert:

Sykefraværet har økt med 4,9 prosent fra 2010 til 2011. Fraværet blant kvinner og ansatte i offentlig sektor øker mest. Dette melder Statistisk Sentralbyrå (SSB). Sykefraværet har økt mest for kvinner, med 7,9 prosent. Det er i aldersgruppen 40-59 år økningen har vært aller størst. Det er sykemeldinger fra lege som øker mest for kvinner i aldersgruppen 40-59 år. Den totale økningen i sykefravær omfatter alle sektorer, men aller størst sykefraværer finnes blant ansatte i helse- og sosiale tjenester. I denne bransjen er sykefraværet 8,6 prosent, med en økning på 9,3 prosent fra 2010 til 2010.

Mental helse og arbeidslivet

Statens arbeidsmiljøinstitutt bekrefter i en melding 27.10 i år at psykiske problemer utgjør en betydelig andel av det totale sykefraværet i hele Norden. I økende grad kan førtidspensjonering også tilskrives psykiske problemer som angstlidelser og depresjon. Det er liten tvil om at psykiske helseproblemer også leder til flere sosiale problemer for de som rammes, som nedsatt livskvalitet og funksjonsevne.
Enkelte forhold i arbeidssituasjonen kan være viktigere enn andre for personer som behandles for psykiske lidelser. Å oppleve positiv støtte og oppfølging fra nærmeste leder og å ha trygghet for sin egen arbeidsplass, er eksempler på slike faktorer. Det å ha en opplevelse av støtte og oppfølging fra nærmeste leder er sannsynligvis vesentlig for at ansatte med angst og depresjonslidelser skal klare å være i arbeid, mener Statens arbeidsmiljøinstitutt.
Offentlig administrasjon størst i vekst

Aller størst i vekst i det legemeldte sykefraværet er i offentlig administrasjon, med en økning på 11,5 prosent på ett år. Sykefraværet øker også i undervisningsnæringene og offentlig sektor. SSB melder at sykefraværet hos menn har økt med 2,9 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Blant mennene er sykefraværet høyest i aldersgruppen 45-49 år.
Det totalte sykefraværet i 1.kvartal i 2011 er på hele 7,3 prosent, en økning med 4,9 prosent fra 2010. Når det gjelder sykefraværsutviklingen de siste årene, har fraværet vært forholdsvis stabilt. Siden 2005 har det legemeldte sykefraværet ligget på omtrent 6 prosent, unntatt da sykefraværet i 3. kvartal 2009 var på det høyeste på fem år på grunn av svineinfluensa. I 2. kvartal i 2010 var sykefraværet på sitt laveste nivå på fem år, nede i 5,5 prosent.
Arbeids- og velferdsdirektør ved Nav forteller til vg.no at omtrent 30 prosent av økningen i sykefravær fra 2010 til 2011 skyldes luftveissykdommer.
Fra 2001 til 2003 steg det norske sykefraværet, deretter kom det et fall, som siden er fulgt av en gradvis økning i sykefraværet.