Sørnett

Oljeutslippet kommer fra bedrift i området