Sørnett

Omstillingen skjer nå

Fylkesordføreren i Agder forteller at havvind kan bli en viktig næring for regionen i årene som kommer. Foto: Emil Madsen Gjørtz.

Fylkesordføreren i Agder forteller at havvind kan bli en viktig næring for regionen i årene som kommer. Foto: Emil Madsen Gjørtz.

I flere land i verden har havvind blitt en vikitg næring. I Norge er man seint ute, men nå skjer det. Fylkesordføreren sier at næringen potensielt kan gi 6000 nye arbeidsplasser.

Publisert:

Fylkesordfører

Er dette det største industriprosjektet i Agder noensinne?

- Dette er viktige og store prosjekter for regionen. Det er vanskelig å si om det er det størte prosjektet fordi det har vært mange store prosjekter og store industrisatsinger.

Hvor mange arbeidsplasser kan dette skaffe?

- Man har sett på at dette kan gi en 6000 arbeidsplasser på Agder på sikt. Det er veldig viktig og vi trenger de arbeidsplassene etterhvert som det blir mindre oljeaktivitet.

Finnes det noe kritisk motstand for dette?

- Ja. Senest i dag så har jeg fått meldinger fra fiskeribransjen som er bekymra. Det er klart at dette må vi gjøre nøye og skånsomt. Det er klart at alle naturverninteresser og alle fiskeriinteresser må lyttes til. Og så må en finne områder der dette ikke er så konfliktfullt.

Hva er det fiskeribransjen er bekymret for?

Fiskeriinteressen er bekymret for at dette skal komme i konflikt på viktige områder hvor de har sin fisk i dag. Vi er nødt til å se på alle interessene her, at ikke vi kommer i konflikt. Noen konflikter blir det, da er det viktig å ha en god og nøye gjennomgang av det.

Tror du det vil komme noe mer motstand?

- Ja, absolutt. Det kommer alltid motstand når man skal få til noe. Og så er det viktig å lytte til motstand også, men ha en kritisk og konkret gjennomgang av det.

Er det tverrpolitisk enighet om at det skal satses på havvind?

- Det er farlig å si alle, men det er stor politisk enighet om at man skal jobbe med vindkraft til havs. Og vi trenger mer fornybar energi, og da er dette ett av de områdene der man kan få mye fornybar energi.

Fremtidens havvind

I sentrum av denne nye storsatsinga har man det regionale samareidsprosjektet Fremtidens Havvind. Lederen for prosjektet heter Rune Klausen.

- Fremtidens Havvind er et regionalt samhandlingsprosjekt i Agder som jobber for at bedrifter lykkes. Det er viktig for næringslivet at næringslivet lykkes med dette. Målet med prosjektet er å få til noe sammen sier Klausen.

[img229207_2LF]

- For å nå målene som er satt mot 2030 og 2050 med tanke på fornybar energi så er vi nødt til å gjøre noe. Havvind er en viktig del av den løsningen. Norge er godt posisjonert i forhold til naturressurser så da er det naturlig at Norge tar en del av dette markedet. Det blåser godt ute i Nordsjøen. Det er et bra sted å satse på havvind peker han på.

Han forteller at det er snakk om rundt 30.000 vindturbiner. Det kan koste flere hundre millioner per vindturbin. Han forteller om et marked som er digert.

Agder Energi

Siden det er snakk om så ekstreme summer er det viktig med leverandører fra næringslivet. En av bedriftene som har forpliktet seg til å bli med er Agder Energi.

Svein Are Folgerø er konsernsjef i selskapet. Han mener at det er helt naturlig å gå inn i havvind.

[img229207_3RM]

- Vi mener at som et stort energi- og fornybar konsern så er det riktig å vurdere havvind. Spesielt siden det skal utvikles rett utenfor vår dørstokk, i Nordsjøen. Dette vil bety en stor industrimulighet for Norge.

Det ligger i Agder Energi sitt mandat at vi skal søke posisjoner til å skape ny vekst og nye næringer. Det er viktig å være med på å utforme fremtidens energisystem.

Tror du dette vi bli lønnsomt for dere?

- Alle prosjekter vil vi regne på, og det er klart det er utfordrende. Vi mener at det finnes gode løsninger der vi klarer å bygge en industri og arbeidsplasser som samtidig sikrer god tillgang på strøm til Norge. Vi må legge til rette for at havvindparkene kan selge til markeder som har bedre betalingsevne. Dette er noe vi mener er mulig å få til, men som vi dessvere i dag ser at enkelte politiske partier og de som er i opposisjon har et annet syn på.

Regjeringen ønsker nå i første omgang å ta kraften til land i Norge. Det vil sannsynligvis medføre at staten må betale en god del av den regninga, eller så vil ikke private aktører finne det ansvarlig å invistere. Med det mener vi er at man binder litt feil sier Folgerø.

- Vi snakker om store investeringssummer, flere titals milliarder. Agder Energi har ikke kraft nok til å ta de investeringene, det er derfor Agder Energi har søkt sammarbeid med andre partnere. Vi sammarbeider med Vårgrønn, som er eid av Hitecvision, vi sammarbeider også med Eni Oil Products som er et av italias største energiselskaper. Og Green investment group, som er eid av verdens største fornybar- og infrastruktur fond, forteller Folgerø.