Sørnett

Ønsker å beholde navnet

Bilde av studentrådets medlemmer for perioden høst 2022 - vår 2023. Fra venstre: Michelle Brynildsen, Aron Andersen, Kris Soløy, Kristian Fredrik Meyer Ødegård og William T. Svendsen. Aleksander Steneng Krabbe Velde var ikke til stede da bildet ble tatt.
 Foto: Kristiansand kommune

Bilde av studentrådets medlemmer for perioden høst 2022 - vår 2023. Fra venstre: Michelle Brynildsen, Aron Andersen, Kris Soløy, Kristian Fredrik Meyer Ødegård og William T. Svendsen. Aleksander Steneng Krabbe Velde var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Kristiansand kommune

Kommuneadvokaten mener studentrådets navn er i strid med kommuneloven, og derfor må endres. Saken var oppe i kulturutvalget onsdag 10.mai, og vil også bli tatt opp i bystyret. Studentrådet selv ønsker å beholde navnet.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.05.2023 kl 12:31