Sørnett

Ønsker mer fokus på infrastruktur

NHO Agder håper statsbudsjettet gir større bevilgninger til å bedre infrastrukturen i landsdelen.

Publisert:

Sørnett har snakket med en lokal aktør og spurt om deres forventninger med tanke på det kommende statsbudsjettet. Næringslivets handelsorganisasjon (NHO) lokalt i Agder og deres direktør Siri Mathisen forteller gjerne om sine forventninger.  To av deres hovedmål foran det kommende statsbudsjettet er fokus på infrastruktur og forskning og utdanning (FOU). Organisasjonen har satt seg mål for hvor mye penger de kan vente seg.

- Vi håper å få rundt 30 millioner til rådighet i år, forteller direktøren.

Flere veiprosjekter

I tiden fremover pågår det flere veiprosjekter i Agder og omegn. Dette er en sak NHO Agder viser stor interesse for.

- Vi ønsker å bidra i flere veiprosjekter. E39 ved Vigeland og E18-utbygging mellom Arendal og Tvedestrand er to av strekningene vi ønsker å bidra på, forteller Mathisen.

Samarbeidet mellom Agder-fylkene og Rogaland er tydelig. NHO skriver på sine nettsider at det det største utviklingspotensialet for Agder er å knytte landsdelen sammen med en firefelts vei fra Stavanger til Oslo. Mathisen sier at dette målet er mer langsiktig, og at organisasjonen i første omgang vil bruke penger på mindre veiprosjekter.

Som de fleste andre er Mathisen og deres lokale organisasjoner opptatt av om politikerne faktisk holder det de lover.

- Vi håper selvsagt at vi får nok midler til å kunne bidra i de prosjektene vi ønsker å satse på, fastslår Mathisen

Fokus på unge

NHO Agder vil ikke bare bidra for en bedre infrastruktur og veiutbygging. De ønsker også fokus på unge mennesker. I den forbindelse trekker Mathisen frem forskning og utdanning. Det er to viktige faktorer som må fungere godt for å drive samfunnet videre.

- I Kristiansand har vi gode muligheter til et samarbeid med UiA, og ønsker derfor å bruke Universitet mest mulig, forteller Mathisen.