Sørnett

Ønsker ståplasser i buss fjernet

FOTO: Cathrine Haugen Wroldsen

FOTO: Cathrine Haugen Wroldsen

En buss som kolliderer er farlig, spesielt hvis du står midt i bussen. Trygg trafikk ønsker å fjerne disse ståplassene, mens AKT ikke ønsker å bruke penger på dette.

Publisert:

-          Jeg sitter i bussen, det gjør jeg alltid, ståplasser i buss ser jeg på som veldig utrygt, forteller Ole Rath distriktsleder i Trygg Trafikk.

[img172455_2RM]

-          Jo høyere fart, desto større er faremomentet. En voksen person kan ikke klare å ta seg imot hvis bussen faktisk kolliderer, da vil hendene brekke tvers av, fortsetter Rath.

Trygg trafikk ønsker å fjerne alt av ståplasser på bussene i Kristiansand, på grunn av disse faremomentene som kan skje hvis bussen kolliderer. Bybusser i Kristiansand er heller ikke pålagt å ha sikkerhetsbelte. Derfor er også et annet tiltak Trygg Tragikk ønsker å senke maksfarten på bussene ned til 40 – 50 km i timen.

«Det er farlig hvis bussen kolliderer mens passasjerer står inne i bussen. Skadeomfanget blir større, desto høyere fart bussen har».

-          Dessverre er det ikke vi som bestemmer fjerning av ståplassene. Hadde vi bestemt hadde det allerede skjedd. Vi skjønner at det kan være et økonomisk spørsmål om hvor mange busser vi skal ha. Vi mener at et menneskeliv er mer verdt enn de pengene vi eventuelt sparer på å ha færre busser, at den sjansen kan vi ikke ta, forklarer Rath.

Trygg trafikk oppfordrer alle busselskap som har busser hvor de inviterer folk til å stå til og ta vekk de bussene hvor det er sitteplass og belter.

AKT markeds og økonomisjef Thomas Ruud Jensen forteller at de ikke ønsker å bruke penger på noe

[img172455_3RM]

slikt, på grunn av at det vil bli dyrt enten for kunder ved kjøp av bussbillett, eller skattebetalere. Tillegg forteller Jensen at det ikke finnes noen spesielle krav for sikring av stående i buss og at det er derfor de ikke ønsker å gjøre noe med saken.

 

-          Jeg føler meg trygg når jeg står og sitter i buss. Fordi det er utrolig sjeldent vi har ulykker med bybusser. Vi har også meningsmålinger på nett hvor trygghet i buss skårer høyest hos folket, sier Jensen.

«Det finnes ikke noen krav om at bybusser skal ha sikkerhetsbelter eller seteplasser til alle. Ståplassene i bussene utgjør en veldig stor kapasitet».

-          Kapasitet koster masse penger, hvis vi skulle ha gitt alle som tar bussen og at alle disse skulle fått tilbud om sitteplasser, så hadde dette kostet enormt mye av skattebetalernes penger. Vi er avhengige av disse pengene for at vi skal kunne kjøpe bussavganger. Og hvis alle skulle hatt rett til sitteplass eller belter, måtte vi kanskje krevet inn dobbelt så mye penger, forklarer Jensen.

Noen blir det uansett dyrt for, enten for skattebetalere eller kundene som kjøper billett. Det finnes ingen krav hos bybusser om at det skal være sitteplasser eller sikkerhetsbelter, fordi det vil da bli en ekstrem kostnadseksplosjon hvis det kravet måtte komme.

Er ikke livene verdt disse pengene?
- Det er ikke jeg som skal svare på dette, det er de som regulerer dette og som er statens vegvesen eller internasjonale aktører som regulerer reglementene for bybussene. Vi må egentlig ta den kapasiteten vi blir tilbudt og vurdere hva som er mest hensiktsmessig bruk av de offentlige pengene vi får vært år, avslutter Jensen.