Sørnett

Øvde på å sikre havna

Major Ola Kristensen presse og informasjonsoffiser i Heimevernet. Foto: Richard Julius Piepenhagen

Major Ola Kristensen presse og informasjonsoffiser i Heimevernet. Foto: Richard Julius Piepenhagen

De 130 soldatene som deltok på Heimevernets øvelse opplevde både inntrenging, sabotasje og bombetrussel.

Publisert:

Heimevernet gjennomførte denne uka sin årlige trening. I år var fokus i øvelsen å sikre viktig infrastruktur som Kristiansand havn og beskytte sivilbefolkningen.

- Vi har hatt ulike hendelser, alt fra små forsøk på inntrengning til små bevæpnede grupper som har forsøkt å lage uro. Vi har greidd å løse dette på en sånn måte at havnas virksomhet har gått tilnærmet normalt, sier lianoffisier løytnant Knut Olav Tveit.

Også Erik Vevle, lagfører for tropp en og fire, bekrefter at det har skjedd ulike hendelser under denne øvelsen.

- Vi har også opplevd forsøk på sabotasje og en bombetrussel her og der, sier Vevle

Landsdekkende.

Heimevernet er en landsdekkende organisasjon med 45.000 soldater.

- Noe av det viktigste med Heimevernet er at Heimevernet har lokalkunnskap, vet hva som skjer, vet hva som er normal og hva som er et brudd med det normale. Dessuten er det et pluss at Heimevernetsoldatene har livserfaring og yrkeserfaringer som også en militærorganisasjon som Heimevernet kan bruke, sier Major Ola Kristensen presse og informasjonsoffiser i Heimevernet

De 130 bevæpnede soldatene som deltok på øvelsen har kontrollert flere passasjerer og lastebiler som ønsket å komme seg inn.

- Kristiansand havn er veldig viktig å beskytte fordi det er en av de største havnene i landet. I en krisesituasjon er det avgjørende at alt av trafikk og gods går som normalt for at samfunnet skal fungere. Dessuten er det veldig viktig å motta alliert støtte i form av tropper og materiell i en krise, avslutter Tveit.

Viktig øvelse.

[img151929_2RM]

Havnedirektør i Kristiansand, Halvard Aglen, mener også at havna spiller en stor rolle og at denne øvelsen er bra for Kristiansand havn.

- Dette er en viktig øvelse for Kristiansand havn fordi det er en stor havn, og spiller en nasjonal rolle. Det vi sikrer med en sånn øvelse er at vi får erfaringer i det å holde havna åpen selv om vi får et trusselbilde, mener Aglen.

Videre så forteller han til Sørnett at han er fornøyd med samarbeidet med Heimevernet og øvelsen så langt.

-Vi er veldig fornøyd, og vi satser på ytterlige øvelser med Heimevernet fordi dette er et viktig område for oss, avslutter Aglen.

Også lagfører Vevle sier at øvelsen har gått veldig bra.

[img151929_3RM]

- Øvelsen har gått veldig bra.  Vi har hatt veldig mange interessante situasjoner, og har prøvd oss på et objekt som vi er helt ferske på, avslutter han.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hør repotasjen her: