Sørnett

Øvelse: Ordføreren: - Det er veldig, veldig tragisk

Ordfører Per Sigurd Sørensen beskriver dagen i dag som den mest dramatiske han har opplevd i sin periode som ordfører. (Oppdatert)

Publisert:

- Det er jo slike ting man aldri håper at skal skje. Det var Kristiansand som ble rammet denne gangen, av en veldig, veldig tragisk hendelse.

Ordføreren sitter nå i møte med kommunens kriseberedskap, og får fortløpende informasjon fra politiet og helsepersonell.

- Vi er i full beredskap. På nåværende tidspunkt bidrar kommunen med alt vi har mulighet til, og alt vi blir bedt om, sier Sørensen, og peker på blant annet håndtering av et pårørendesenter med tilgjengelig kriseteam.

- Her bidrar vi blant annet med nødvendig helsehjelp og psykososial hjelp til de som trenger det.

I følge ordføreren selv har Kommunen mobilisert alle ressurser de har til beredskap.

- Vi kjenner ikke til omfanget enda, og har eller ikke fått noen rapport. Men så snart vi får anmodninger om å hjelpe politi eller helsevesen, da stiller vi opp, sier han.

Ordføreren, som nå er avtroppende, beskriver dagen i dag som "meget spesiell".

- Det er det mest dramatiske jeg har opplevd i min periode som ordfører, forteller han.

Oppdatert:

I en pressemelding sier kontaktansvarlig Anne Lans Syvertsen at 30 personer fra kommunens psykososiale støttetjeneste/ kriseteam er sendt til Kjevik, sammen med legevaktlege og en legevakt på 7 ekstra leger og sykepleierbemanning.

I tilleg kan teknisk sektor stille ved behov med inntil 120 personer.

Kommunens kriseledelse vurderer nå hvordan de kan bistå politiet i det videre redningsarbeidet, i følge pressemeldingen.