Sørnett

Overlevelsesprosent under gjennomsnittet

Sykehusene på Sørlandet har flere pasienter enn gjennomsnittet som dør etter innleggelse.

Publisert:

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) frigjorde mandag dyster statistikk for Sørlandet sykehus. Tallene viser hvor mange som overlever fra innleggelsesdag og de neste 30 dagene på norske sykehus. Statistikken inneholder alle innleggelsesårsaker.Av de som ble lagt inn på alle norske sykehus i 2011, levde 94,7 prosent av dem etter 30 dager. På Sørlandet er man altså under gjennomsnittet, med 94,1 prosent. I 2010 var også Sørlandet sykehus svakere enn gjennomsnittet, med et halvt prosentpoeng under gjennomsnittet. Sørlandet sykeshus skal undersøke tallene.

– Vi tar disse tallene på alvor. Nå skal vi gå dypere ned i materialet, finne ut hva de betyr og vurdere tiltak som kan settes inn, sier fagdirektør på Sørlandet sykehus, Per Engstrand, til Agderposten.

Sørlandet sykehus har avdelinger i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand.