Sørnett

Bystyret har vedtatt:

Nei til Palestinsk markering

Rådhuset i Kristiansand der bystyret møtes
 Foto: Magnus Ytterbø

Rådhuset i Kristiansand der bystyret møtes Foto: Magnus Ytterbø

Det er i år 75 år siden markeringen for Al-Nakba startet. SV ønsket å vise solidaritet med Palestina med å heise deres flagg på rådhuset 15. mai. Bystyret var uenig.

Publisert:

Sist oppdatert: 12.05.2023 kl 14:13

- Det er mange palestinere som bor i byen vår, så vår tanke var at Kristiansand som by kunne vise dem at vi står sammen med dem og markerer slike dager.

Det uttalte Andreas Landmark, gruppeleder i SV, til Sørnett etter at hans interpellasjon om å flagge med det palestinske flagget på rådhuset i Kristiansand 15. mai ble nedstemt.

Vedtatt i Oslo

Landmark forteller videre at bystyret i Oslo hadde i fjor et lignende forslag som der ble vedtatt. Den gang var det Oslo Rødt som la det frem. Det førte til at Oslo kommune flagget med det palestinske flagget fra rådhuset 29. november i fjor på FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folket.

Andreas Landmark (SV)
 Foto: Sigve Mathisen

Andreas Landmark (SV) Foto: Sigve Mathisen

Al-Nakba, som betyr katastrofe på norsk, markeres 15. mai. I år er det 75 år siden markeringen startet, i forbindelse med opprettelsen av staten Israel.

Styreleder i fellesutvalget for Palestina, Kirsti Næss, synes det hadde vært fint om Kristiansand valgte å markere dagen som en støtte til palestinerens dag, men tenker likevel at det er viktigere saker de også burde belyse.

Kirsti Næss
 Foto: Privat

Kirsti Næss Foto: Privat

- Jeg tenker at det er enda viktigere om Kristiansand kommune vil legge inn i innkjøpsreglementet sitt at de ikke skal handle med selskaper som bidrar til folkerettsbrudd, slik Oslo kommune nettopp har gjort, skriver hun i en epost til Sørnett.

Fellesutvalget for Palestina er en organisasjon som jobber for å løfte palestinernes situasjon på̊ den norske dagsorden og spre informasjon om virkningen av den israelske okkupasjon.

Forholder seg til reglementet

Forslaget ble i bystyret nedstemt den 26. april og ordfører Jan Oddvar Skisland (AP) begrunnet dette med det reglementet kommunen har i forhold til flagg på rådhuset. Dette til tross for at kommunen tidligere har gjort unntak fra dette blant annet med det ukrainske flagget. I reglementet til kommunen står det at som regel kun skal flagge på de offisielle flaggdagene.

"Vi har gjort noen unntak og det er primært Ukrainsk flagg vi har heist på rådhuset, det er en veldig spesiell situasjon. Jeg synes det er vanskelig å fatte vedtak i forhold til Palestina", uttalte ordføreren i sitt tilsvar til Landmarks interpellasjon.