Sørnett

Politiet brukte 1,1 milliarder mindre en budsjettert

I en pressemelding informerer Politidirektoratet at de i 2021 hadde et mindreforbruk på 1,1 milliarder. 5,6% av politiets totale budsjett. Pandemien brukes som forklaring. Politiet opplyser at pandemien har hatt store konsekvenser for politiets aktivitet i 2020 og 2021, skriver politiet. De sier at lavere aktivitet i samfunnet har ført til mindre kostnader, og at innkjøp og planlagte investeringer har blitt forsinket som følge av pandemien. Også i 2020 hadde politiet et kraftig mindreforbruk, da på 660 millioner kroner.

Publisert:

...