Sørnett

Mulige endringer i regler for utleie

-Dette gjør nå at tilbudet til studentene blir dårligere

En studentbolig i Kristiansand, disse mener høyre politiker Odd Nordmo det er for få av.
 Foto: Eline Amdal

En studentbolig i Kristiansand, disse mener høyre politiker Odd Nordmo det er for få av. Foto: Eline Amdal

Kommunen i Kristiansand regulerer boliger som leier ut til 3 eller flere studenter, gjennom at de må søke om lov først. Dette vil partiet Høyre få en slutt på.

Publisert:

På bystyremøte i morgen 24. Mai legger Høyre representant Odd Nordmo frem forslag om endringer, i kravet om at utleiere som leier ut til flere enn 3 studenter må søke om dette hos kommunen. Vi tok en prat med han om hvorfor dette er viktig for studenter i Kristiansand, og hva en eventuell endring vil gjøre for leiemarkedet.

Odd Nordmo, Høyre politiker
 Foto: Høyre

Odd Nordmo, Høyre politiker Foto: Høyre

-Hvorfor er dette noe som engasjerer partiet Høyre?

- Vi vet at der er veldig mange, cirka titusen studenter som bor i private utleieforhold. Vi syns det er viktig at disse har gode utleieforhold, men også at det blir forutsigbart for de som leier ut til studenter. Sånn at private ønsker å leie ut.
Da kommunen begynte å sette som vilkår at de som har mer enn 3 soverom i en boenhet og søker om å få leie ut, lager de et unødvendig byråkrati rundt dette med utleie.

-Hvorfor er det regulering og søknadsprosess på dette her i Kristiansand og ikke i andre byer?

- Man har en kontrollavdeling i Kristiansand kommune som vil gjøre en god jobb, men de har begynt alt for omfattende. Istedenfor å ta de verste forholdene som går på bokvalitet, så har de heller valgt å telle antall soverom i boligen.

- Og det er mange eneboliger i dag som kanskje har både 5 og 6 soverom. Og om det da bor en familie med fem barn der eller fem studenter på de samme soverommene, skulle dette gi akkurat like god bokvalitet.

-Hva tenker dere at en slik endring vil gjøre med leiemarkedet for studenter og utleiere i Kristiansand?

- Det vi får signaler om er at en del legger husene ut for salg, altså de syns det blir for mye usikker rundt om de klarer å forsvare investeringen. Og det gjør igjen at tilbudet til studentene blir dårligere og kan gjøre at prisene blir høyere. Og det vi ser at SIA ikke klarer å bygge nok boliger i egen regi til å fylle behovet som studentene i Kristiansand har.

Håvard Rossland leier ut en leilighet i sentrum av Kvadraturen til 4 studenter.

-Leier du ut til 3 eller flere studenter?

- Jeg leier ut til 4 personer, det pleier å være en miks av studenter og folk som jobber av de som bor i leiligheten jeg leier ut.
Sånn jeg forstår det blir det vanskelig å få lov til å leie ut til 4 studenter. Konsekvensen av det er at jeg må si nei til studenter eller eventuelt øke pris, det ønsker jeg ikke.

-Hva syns du om dette?

- Så lenge boarealet er godkjent og det er lov fort en familie å bo der ser jeg ingen god grunn for at jeg ikke skal få lov til å leie ut til studenter.

Sørnett har vært i kontakt med Kristiansand kommune og bedt om kommentar.

Svend Åge Strisland, avdelingsleder for tilsyn-og ulovlighetsoppfølgning svarer i en tekstmelding at administrasjonen har besluttet og ikke kommentere denne saken før interpellasjon har vært oppe i bystyremøtet.