Sørnett

- "Det virker som de forsøker å skape splid mellom grupper som egentlig har en god relasjon"

Odd Bjarne Ellefsen på sitt kontor. FOTO: Adrian Nordvik

Odd Bjarne Ellefsen på sitt kontor. FOTO: Adrian Nordvik

16 November holdt organisasjonen SIAN en demonstrasjon på torvet i Kristiansand hvor Koranen ble brent. Andre trossamfunn i Kristiansand er kritiske til dette og mener at det går utover hele byen og ikke bare muslimene.

Publisert:

Lørdag 16 November fant det sted en markering på torvet i Kristiansand sentrum arrangert av den anti-islamittiske organisasjonen SIAN( Stopp islamiseringen av Norge) hvor de på forhånd hadde bestemt seg for å brenne en utgave av Koranen. Dette førte til opptøyer hvor politet endte opp med å bringe 5 personer for ordensforstyrrelse og for å ikke ha etterkommet politiets pålegg. Sørnett har snakket med medlemmer i forskjellige trossamfunn for å høre hvilke tanker de har om situasjonen.

Odd Bjarne Ellefsen er internasjonal prest ved Kristiansand domkirke og han mener at Koranbrenningen var forferdelig og uanstendig.

«Jeg synes det var en forferdelig ting å gjøre. Det har krenket og smerte mange mennesker i denne byen og over hele verden. Jeg liker ikke at det skjedde i det hele tatt.»

- Burde det være lovlig å brenne Koranen?

«Ytringsfriheten må bevares. Det er viktig at folk har lov å ytre seg, men det er ikke alle ytringer som er hensiktsmessige og anstendige, slik som de gjorde på torvet ved å brenne Koranen og det de sa på forhånd var skikkelig uanstendig. Jeg syntes det er vanskelig å vite hva som burde være lov og ikke. Og selv om det i tilfellet er lovlig, så trenger man ikke gjøre det likevel.» sier Ellefsen.

- Hva burde man gjøre når man ser at denne hendelsen får internasjonale reaksjoner fra land som Pakistan og Tyrkia?

«Man skal være mer prinsipielle enn å tenke på at hvis  vi ikke bevarer de prinsippene der så er vi på vei en retning vi ikke ønsker å bevege oss, men det er viktig at noe er lov etter den norske lov, men fortsatt ta avstand fra det slik som utenriksdepartementet har gjort. At det ikke er noe man støtter, men siden dette er lov så er det hendelser som kan skje.»

Ellefsen tror ikke situasjonen hadde vært lik hvis det hadde vært Bibelen som hadde blitt brent.

«Jeg tror ikke reaksjonen hadde vært lik i det hele tatt og det er det eksempler på i Norge når bibelen har blitt brent, dette har jo skjedd og skjer, men jeg synes det blir en feil å sammenligne Koranen med noen som helst annen bok. Fordi at for muslimer så er Koranen mer en bare en bok. Jeg hørte en som beskrev hendelsen som «å få en kniv i hjertet» og dette viser intimiteten muslimene har til den boken. Muslimene tror jo også at Koranen er en direkte åpenbar bok hvor profeten Muhammed skrev ned ord for ord det Allah sa han skulle skrive, mens bibelen er en helt annen type bok, hvor gud har åpenbart seg gjennom inspirasjon til forfattere som er vanlige mennesker som har skrevet det de har gjort, så det er nesten ikke mulig å sammenligne.»

- Er det viktig å vise solidaritet etter slike hendelser?

«Når slike ting skjer så er det ekstra viktig å vise solidaritet. I Kristiansand er man sammen hele tiden. Forum for tro og livssyn har eksistert i flere år nå. Relasjonen mellom kristne, muslimer, buddhister og humanetikere på ledernivå er kjempegodt. Vi snakker med hverandre og vi respekterer hverandre. Vi er uenige når det handler om tros og livssyns-grunnlag som hver enkelt har, likevel så anerkjenner vi hverandre til å tro det vi gjør. Så når en gruppe blir krenket på det groveste slik som skjedde 16 november så må vi vise at dette her ikke er akseptabelt og at det nesten er en krenkelse på oss også. Det virker som de forsøker å skape splid mellom grupper som egentlig har en god relasjon i denne byen i så fall.»

«Også har vi hørt at markeringen utenfor moskeen under fredagsbønnen er det tatt bilder av og opptak av taler som kristne prester har hatt brukes i kommunikasjonen med andre land av muslimene for å vise at det er en marginal gruppe som står for de holdningene de la fram. I sånne situasjoner er det kjempeviktig å vise at man står sammen.» Mener Ellefsen.

vi har også snakket med pastor i frikirken Harald Eikeland. som er veldig kritisk til måten SIAN demonstrerte på.

[img199114_2LF]

"Vi fikk jo høre litt om det på forhånd så vi var forberedt på det. Jeg syns det var en dum markering og skjønte ikke helt hva de ville egentlig. Vi skjønte det ikke fordi vi så på det som en hat-ytring og skjønte ikke hva som skulle komme ut av dette. Jeg trodde ikke de skulle gjøre det, men var på torvet på lørdagen og så at det sto folk og politi der. Jeg syns litt at problemet lå i det at de fikk for mye oppmerksomhet rund dette, som gjorde det fristende for SIAN og kjøre løpet helt ut. Det er ikke sikkert de hadde gjort det hvis det bare hadde vært 10 personer og sett på. Jeg fikk lyst å gå ned dagen etterpå med musiker-vennene mine og brenne et trekkspill, for å markere hvor teit jeg syns dette var. Selv om du ikke liker trekkspill så trenger du ikke brenne et. Det samme prinsippet ligger i Koranbrenningen. Jeg retter kritikk mot SIAN og de som ble for heite i toppen og skulle banke opp de som demonstrerte. sier Eikeland."

- Burde det være lov å brenne Koranen?

" Det er viktig for meg som jobber i kirken at noe er hellig for mennesker. Vi lever i et samfunn der sånne ting blir mindre viktig.  Det er mer rene tall og fakta og penger som er viktig. Derfor mener jeg at man skal respektere ting som er hellige og jeg mener det er en hatytring når man ødelegger hellige gjenstander. Jeg syns det er veldig drøyt å gå frem på den måten, for jeg sliter med å skjønne hva de vil oppnå. Er det for å tråkke på andre? Jeg er veldig for at man skal kunne ha et samfunn der man kritisere det meste, men det er et skille mellom det å kritisere noe og det og gjøre en handling som oppleves som hat."

- Hvordan syns du politiet håndterte saken?

"Jeg tenkte på det når jeg sto nede og så politiet før talen var i gang. Det skapte en spenning om at noe var i gang med å skje som nok tiltrakk seg mange skuelystne. Politiet visste at det kom til å skje et eller annet, så jeg mener de bare kunne stoppet det. Sian sa de hadde en plan når de tok med seg søppelbøtte så kanskje de kunne stoppet dette før."

- Hvor viktig er det å vise solidaritet og stå sammen etter slike hendelser.

"Jeg var med på fredagsbønnen selv, hvor alle lederne i kristne menigheter sto rundt moskeen og det opplevde våre muslimer som fantastisk støttende, fordi de vet at det ikke er gjengsoppfatning i vårt samfunn, og vi ledere i menigheter ønsker muslimene velkommen til vår by og vi samarbeider godt med dem og deler mye når det gjelder tro og bønn som vi syns er viktig. Det har nok ført til at vi som er troende trekker sammen, det er viktig å vise støtte, dette satt de pris på."