Sørnett

"Mobbeknapp" innføres på grunnskolene i Kristiansand

En digital knapp på skolenes hjemmesider skal senke terskelen for å si ifra hvis ting ikke er bra. Flere av skolene rundt Kristiansand har allerede innført den såkalte knappen, deriblant Finsland skole som har fått flere varsler om krenkelser via mobbeknappen.

Publisert:

[url=