Sørnett

- Rammer syke, eldre og sosialklienter

Kommunestreiken rammer dem som trenger økonomisk hjelp for å overleve, mener Egil Moseng. FOTO: Maria Køhn

Kommunestreiken rammer dem som trenger økonomisk hjelp for å overleve, mener Egil Moseng. FOTO: Maria Køhn

KLAR-selger Egil Moseng hevder at sosialklienter ikke får utbetalt støtte fra sosialkontoret på grunn av streiken blant kommunens ansatte.

Publisert:

Egil Moseng, som til daglig selger magasinet KLAR, synes overfylte søppelbøtter og annet avfall i gatene ikke er det verste med den kommunale streiken.

- De streikende saksbehandlerne på sosialkontoret behandler ikke søknader om sykepenger, hevder Moseng, som har fått disse opplysningene av en fortvilet kamerat.

Videre forteller han at sosialkontoret får ferdig behandlede søknader, men syke, eldre og sosialklienter får ikke utbetalt noe fordi saksbehandlerne er tatt ut i streik. Han sier imidlertid at SOFOT, eller Sosiale og forebyggende tjenester, legger press på sosialkontoret, for rusmisbrukerne.

Ifølge Kristiansand kommunes nettsider er det i dag 2500 kommuneansatte i streik, og Moseng har en mening om antallet.

- De kan alltids streike, men jeg synes de har tatt ut for mange samtidig. De skulle bare tatt ut halvparten, sier han engasjert, og legger til:

- Det rammer jo de eldre, syke og flere sosialklienter, og da forsvinner litt av sympatien jeg har for de kommuneansatte.

Enhetsleder ved sosialkontoret i Kristiansand, Heidi Røssvik, avviser delvis dette. Hun forteller til Sørnett at selv om saksbehandlerne er ute i streik, vil klientene som allerede er i systemet allikevel få øknomisk støtte.

Røssvik sier også at søknader som blir sendt til de streikende saksbehandlerne blir behandlet av andre saksbehandlere, alt avhengig av alvorlighetsgrad. Dermed vil noen av søknadene bli behandlet noe senere enn normalt.

- Vi prioriterer de klientene med akutte behov, sier hun.