Sørnett

Reisetidssystem skal gi bedre trafikkflyt

FLYT: Trafikken flyter fint i Kristiansand en torsdagsformiddag. FOTO: Joakim Opphus

FLYT: Trafikken flyter fint i Kristiansand en torsdagsformiddag. FOTO: Joakim Opphus

Vegvesenet bruker autopassbrikken for å fastslå forventet kjøretid. Opplysningene oppdateres hvert femte minutt.

Publisert:

Du er på vei til jobb. Du sitter i bilen din, med en kopp kaffe i den ene hånden, og den andre hånden i et fast grep rundt rattet. Du kjører under et skilt som sier at det tar åtte minutter å kjøre til du kommer frem. Men like rundt en sving er det kø. Du står fast, du rekker ikke jobben. Du irriterer deg over at kjøretiden er feil. Du følte du hadde god tid, men nå sitter du i en kø og blir forsinket.

Autopassbrikke
Når du sitter i en kø og er forsinket, og irriterer deg over skiltene, så er det greit å vite hvordan disse skiltene fungerer. Senioringenør og ansvarlig for reisetidssystemet i Statens vegvesen Finn Tore Johansen forteller om systemet bak kjøretid-skiltene.

- Skiltene får reisetider fra reisetider.no. Det er egne målestasjoner som leser av autopassbrikkene i bilene. De leses av når biler passerer målestasjon A og når de passerer målestasjon B. Så beregnes gjennomsnittstiden av bilene som har passert og det er den tiden som vises på skiltene.

- Hvor ofte oppdateres disse tidene?

- De oppdateres hvert femte minutt, ut fra de bilene som har passert B.

Rushtid
Det er ofte under rushtrafikken eller på utfordrende veiforhold at det blir kø og reisetidene blir unøyaktige, da det er enten få eller ingen biler som passerer gjennom målestasjonene. På spørsmål om hva som gjøres med skiltene under enten rushtrafikk eller vanskelige veibane sier Johansen:

- Målingene tar ikke spesielle hensyn til rushtrafikken eller været. Hvis det ikke kommer biler gjennom så skal skiltene ikke vise reisetider.

- Kommer det ofte klager på at tidene er unøyaktige? 

- Det hender det kommer klager, spesielt siden vi viser målte reisetider og ikke fremtidige.  Det er litt forskjellig fra strekning til strekning hvor bra dette fungerer. Det hender også at utstyret er ute av drift på grunn av tekniske problemer I Kristiansand er utstyret ganske  nytt og fungerer bra.