Sørnett

Røde Kors håper på støtte, men jubler ikke enda

I ettermiddag kan Røde Kors i Kristiansand til sammen få innvilget 125 000 kroner til Barnas Røde Kors og Gatemegling.

Publisert:

Marte Franck forteller at de er kjempeviktige prosjekt, som har stor betydning for mange.

Hvis søknaden innvilges fra  kommunen, vil midlene til Bark (Barnas Røde Kors) i hovedsak gå til utstyr og utgifter til aktiviteter, og noe til lønn.

I tillegg til utstyr til aktiviteter går noe av midlene til å støtte de som er i vanskeligstilte situasjoner. Dermed blir ikke økonomi til hinder for at alle kan delta i å nyte friluftslivet. Et ekstra sett med vintertøy kan komme godt med når det barna allerede har, er vått etter en lang dag på skolen.

- Ikke alle har skikkelig med utstyr, forklarer Franck.

Målet med Bark er at barn skal bli kjent med nærmiljøet, og danne tette relasjoner gjennom aktivitet og friluftsliv.

- Det er et veldig populært tilbud, med flere på venteliste, sier Franck.

I tillegg søker Røde Kors om støtte til Gatemegling. Det er et tilbud for ungdom fra 13-25 år, der det arrangeres kurs i konfliktløsning og konflikforebyggende arbeid. I hovedsak er målgruppen sårbare unge og ungdom som er ekstra utsatt for å havne i konfliktsituasjoner.

- Men alle ungdommer kan havne i konflikter, presiserer Franck.

Hun legger vekt på at alle trenger å lære seg verktøy for å unngå å havne i konflikt, og at arbeidet i det store vil ha en forebyggende effekt.

Primært støttes Gatemegling av Norge Røde Kors, men Franck fremhever at de trenger all den støtten de kan få.

Røde Kors har også andre aktivitetstilbud for ungdom, som er spesielt viktig i en tid når så mye annet stenger ned.