Sørnett

- Rumenerne skulle vært innlosjert i brakker

For dårlig: Terje Næss (AP) mener at tiggerne bor under for dårlige forhold i Kristiansand. Foto: Arbeiderpartiet

For dårlig: Terje Næss (AP) mener at tiggerne bor under for dårlige forhold i Kristiansand. Foto: Arbeiderpartiet

Nødovernattingstilbudet som ble opprettet i vinter er ferdig, og tiggerne er tilbake til sitt faste bosted under Vesterveibroa i Kristiansand.

Publisert:

 

- Jeg ønsker å behandle tiggerne med verdighet, slik man også behandler alle andre mennesker i Norge, sier Terje Næss, leder i Kristiansand Arbeiderparti.

Næss mener rumenerne ideelt sett skulle vært innlosjert i brakker gjennom hele året.

I dag bor flere av dem under Vesterveibroa. Frelsesarmeen opplyser til Sørnett at det oppholder seg omtrent 40 tiggere i byen pr. dags dato. Omtrent 10 av disse bor under broa.

Kari Klingsheim, diakoniarbeider i Frelsesarmeen, støtter opp under Næss sin uttalelse. – Vi må aldri tåle at mennesker må sove ute under slike uverdige forhold. Hun sier videre at kommunen må komme opp med et alternativt botilbud for tiggerne i byen.

Varaordfører Jørgen Kristiansen er enig med Klingsheim i at det var høyst nødvendig med et overnattingstilbud når gradestokken var på minussiden i vinter.  Han mener likevel at å gi tiggerne et annet bostedsalternativ de resterende månedene ikke vil være løsningen.

- Dette vil reise andre problemstillinger, da tenker jeg spesielt på rusmisbrukerne i byen, som også sover ute.
 

[img110396_2LS]

Kristiansen er helt enig i at det er uverdig å måtte leve som tiggerne gjør i Kristiansand. – Nøden kommer tett på når man ser det i egen by.

Arbeiderpartiets leder mener kommunens tiltak som nødovernattingen i Kongensgate og sanitærbrakken har vært veldig positive. –Rapportene på overnattingstilbudet i vinter er veldig gode. Etter det jeg kjenner til har det vært svært få klager.

I følge Frelsesarmeen er det nylig gjort en evaluering av nettopp nødovernattingen. Deres oppfatning stemmer overens med Næss sin. – Det har gått så og si knirkefritt. De ryddet opp søppelet sitt, reide opp sengene, og var ute av lokalet til halv åtte på morgenen som avtalt, opplyser Klingsheim.

Rapportene fra politiet som har kommet opp i Formannskapet tilsier at det ikke har vært noe kriminalitet blant rumenerne på lang tid, i følge Næss. - Jeg tror flere begynner å se på tigging som en del av bybildet, og ikke kjenner på det samme ubehaget som tidligere.

Strategisk analytiker i Agder politidistrikt, Torgeir Winsnes, kan ikke se tall som tilsier en slik nedgang. Det finnes pr. dags dato ingen ferdigstilt rapport som viser sammenhengen mellom tigging og kriminalitet. Winesnes viser her til tilfeller som beslaglegging av narkotika og tilfeller av kriminalitet.

- Mitt ønske er at tiggerne skal få et mer menneskelig ansikt, i tråd med at den sterke fordommen mot tiggerne gradvis forsvinner, avslutter Terje Næss.