Sørnett

Samfunnet blir rikere, men forskjellene blir større

Tallet på familier som lever under lav-inntektsgrensen er historisk lave. Likevel er gapet mellom de "rike" og "fattige" større enn noen gang. Ildsjelene fra hjelpeorganisasjonen UNIK og det kommunale prosjektet "Trygg oppvekst - nye mønstre" er med på gjøre hverdagen til familiene litt bedre. Hos UNIK samles familier til middag og lek.

Publisert:

Vi lever i et av verdens rikeste land. Likevel er det dyrt å være fattig i Norge. Forskjellene mellom de som har nok og de som sliter med å få endene til å møtes, blir bare større og større.

https://www.youtube.com/watch?v=c5drzlljJKA