Sørnett

Seksualforbrytelser

Av sedelighetsforhold ble det registrert 304 anmeldelser i 2017 mot 280 saker i 2016. Det er en økning på 8,6 prosent. Ved gjerningstidspunktet var fornærmede under 16 år i 142 av disse sakene. I 99 av disse sakene var fornærmede under 14 år. Dette er tall fra en pressemelding av Agder Politidistrikt.

Publisert:

...