Sørnett

Seksualforbrytelser

Av sedelighetsforhold ble det registrert 304 anmeldelser i 2017 mot 280 saker i 2016. Det er en økning på 8,6 prosent. Ved gjerningstidspunktet var fornærmede under 16 år i 142 av disse sakene. I 99 av disse sakene var fornærmede under 14 år. Dette er tall fra en pressemelding av Agder Politidistrikt.

Publisert:

...

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand