Sørnett

Semesterprosjekt: Ambulansetjenesten venter på nytt nødnett

Lillesand: Det er over 30 ansatte ved de Prehospitale tjenestene i Lillesand. Møglestu videregående skole er like i nærheten. Foto: Henrik Samuel Hansen

Lillesand: Det er over 30 ansatte ved de Prehospitale tjenestene i Lillesand. Møglestu videregående skole er like i nærheten. Foto: Henrik Samuel Hansen

Det nye sambandet er tenkt ferdigstilt høsten 2014. Samhandlingsreformen innføres gradvis.

Publisert:

Det er de Prehospitale tjenestene som er underlagt Sørlandets Sykehus HF, som har ansvar for ambulansetilbudet i Agderfylkene og kommunene Fyresdal og Nissedal i Telemark fylke. Tjenesten har tilhold i Lillesand og er ledet av Helge Abrahamsen.

[img108918_2RM]

- Det er meningen at det nye nødnettet skal ferdigstilles høsten 2014. Dette er en ny type teknologi, og skal ikke kunne avlyttes, forklarer Abrahamsen.
Luftambulansetjenesten, pasientreiser og AMK-sentralen er også underlagt de Prehospitale tjenestene. AMK-sentralen som tar imot henvendelsene til folk som ringer 113 har også sine lokaler i Lillesand.
- Legehelikopteret er stasjonert i Arendal, forteller Abrahamsen.

Samhandligsreformen

[img108918_3RS]

 I følge regjeringens internettsider er målet med samhandlingsreformen å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud. Nettsidene sier også at kommunene skal sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere

med behov for øyeblikkelig helse - og omsorgshjelp. Kommunene får et større ansvar.
- Det er usikkert hvordan samhandlingsreformen vil slå ut for ambulansetjenesten. Reformen skal innføres gradvis frem mot 2016, sier Abrahamsen.
Han sier at rekruttering av ambulansearbeidere enkelte steder kan være en utfordring, og at turnuser med arbeid tredje hver helg er vanlig i helsevesenet.
At Møglestu videregående skole som utdanner ambulansearbeidere holder til i nærheten er han fornøyd med.

Utrykningstid
 Med utgangspunkt i tall fra 2013 utarbeider de Prehospitale tjenestene tall for forventet utrykningstid i ulike områder:
Kristiansand: 11 minutter
Søgne: 20 minutter
Sogndalen: 17 minutter
Vennesla: 10 minutter
- Aktivitetsøkningen er fra år til år på 3-4 prosent. Arendal og Kristiansand er pressområder, sier Abrahamsen.

Se også sakene:
Ambulansestasjon med mye oppdrag.
Populær ambulanselinje i Lillesand.