Sørnett

Skoleeksamen om til hjemmeeksamen og A-F om til bestått/ikke-bestått

Eksamensleder/fagansvarlig for eksamen ved UiA, Linda Greftegreff Bø. Foto: uia.no.

Eksamensleder/fagansvarlig for eksamen ved UiA, Linda Greftegreff Bø. Foto: uia.no.

Allerede 13. mars ble det bestemt fra Kunnskapsdepartementet at ingen eksamener skal bli utført på campus. Samtidig ble det også bestemt at ved Universitetet i Agder skal alle studenter få gjennomført sin utdanning uten forsinkelser på grunn av koronaviruset.

Publisert:

 

- Fakultetene gikk gjennom alle sine eksamener, og meldte tilbake til oss på eksamenskontoret om hvordan de forskjellige eksamener skulle gå denne våren. Heldigvis kom man frem til digitale løsninger for alle eksamene, sier eksamensleder/fagansvarlig for eksamen ved UiA Linda Greftegreff Bø.

Hun forteller at det har vært både enkle og mer omfattende endringer som måtte gjøres da bestemmelsene kom. En av endringene var å omgjøre karakterskalaen fra A-F, over til bestått/ikke-bestått, og det har det vært blandet reaksjoner for.


- Ikke like effektivt

Karoline Aanjesen (21) studerer dataingeniør ved UiA og er dermed en av dem som er rammet av hjemmeeksamen. Hun forteller at ordningen er helt grei, men vanskelig å ha god struktur når man studerer hjemmefra.

[img209376_2LM]

- De siste månedene med forelesninger over nett blir ikke like effektive som når man møter på skolen, så det blir fort litt dårligere struktur hjemme, sier Aanjesen.

Selvom hun syns selvstudium er vanskelig, syns hun universitet har løst det bra. Hun forteller at i de fagene det har vært vanskelig med eksamen, har de heller fått større oppgaver de må levere inn.

- Med tanke på at alt har blitt omgjort til hjemmeeksamen, syns jeg at den beste løsningen er å ha karakterskala bestått/ikke-bestått. Men det er samtidig kjipt for dem som for eksempel studerer for å få opp snittet, eller skal studere i utlandet etterhvert, som må da ta opp igjen disse eksamene, forteller hun videre.

Mange utfordringer

- Det har vært mye innsats på å oppdatere nettsider, slik at studenter kan få tilstrekkelig med informasjon. Samtidig har vi vært nødt til å sende og svare på mail. Vi har jobbet med å holde tett samarbeid med fakultet og oss i fellesadministrasjonen og med IT og UiA-hjelp, sier Greftegreff.

Hun fortsetter med at det har vært mange utfordringer, men også stor forståelse fra alle parter.

- Vi har fått mange søknader om utsettelse av frister, hvor de aller fleste har blitt innvilget grunnet situasjonen som har vært, sier Greftegreff.

Kortere tid og vanskeligere oppgaver

En annen student er Julie Kristensen (22). Hun studerer økonomi og administrasjon på BI i Oslo. Hun deler noen av de samme synspunktene som Karoline Aanjesen, men hun hadde foretrukket at noen eksamener hadde blitt utsatt til høsten.

[img209376_3LM]

- Det studiet jeg går på inneholder en del matte og statistikk, og slike eksamener skulle jeg gjerne ha utsatt til høsten, forteller Kristensen.

Videre sier hun at flere hun kjenner har fått vanskeligere oppgaver og kortere tid å gjøre eksamen på, noe som kan være en ulempe for dem som kanskje sliter med å ha god struktur på skolearbeidet.

- Ettersom at man sitter hjemme og har tilgang på alt av hjelpemidler, skulle man kanskje tro at eksamene ble enklere, men det er egentlig motsatt. Det gjør at det stilles høyere krav til oss studenter, og oppgavene blir mer omfattende til tross for at tiden ofte er kort, forteller Kristensen.

Hun avslutter med at hun, i likhet med Aanjesen, er fornøyd med at universitetene har funnet gode løsninger på "eksamensproblemet".