Sørnett

Slik opplever prester at troen brukes

Starts Austin Ikenna forteller at troen gir han ro og styrke. Det er ifølge prester ganske normalt.

Starts Austin Ikenna forteller at troen gir han ro og styrke. Det er ifølge prester ganske normalt.

Prester i Kristiansand mener den kristne troen brukes variert.

Publisert:

- Det er jo selvfølgelig ingen fasit-svar på det. Alle har hver sin tro, og noen går gjennom store utfordringer selv om man har en kristen tro. For meg personlig gir det en trygghet i møte med mine utfordringer og gir meg et håp når jeg har det kjipt at Gud er med meg, sier Bjarte Leer Helgesen, som er bymisjonsprest og fengselsprest i Kirkens Bymisjon i Kristansand.

Sokneprest i Grim Kirke, Erland Grøtberg, understreker at troen brukes ulikt i hverdagen.

- Jeg tror det for det første det er veldig forskjellig. Det er det første som slår meg, alt ettersom hvilken bakgrunn man har og hvilken tradisjon man har vokst opp i og hører hjemme i. Det er veldig forskjellig. Jeg tror at tro er med å skape tilhørighet til noe, både til en felles tro, en felles menighet og en felles kirke, sier Grøtberg.

Les også: Austin Ikennas tro gjør at alt er mulig, mener han. 

Ro

Begge de to prestene opplever gjennom sine erfaringer at den kristne troen kan brukes til å gi mennesker ro.

- Jeg møter mange som har ulik tro, og de som har en tro på Gud kan ha det som en ekstra trygghet og styrke. Samtidig kan tro bety så mye. Mange ateister har en sterk tro på mennesker med kjærlighet, som kan fungere på lignende måter, sier Leer Helgesen.

- Jeg tror også at troen gir ro og styrke i hverdagen. Man føler at man har noen med seg utenfor seg selv, sier Grøtberg.

Kan være utfordrende

Det finnes også historier om mennesker som føler seg sviktet av troen på grunn av utfordringer de har opplevd.

- Det er i hovedsak mennesker i stor krise som får hjelp av meg. Tro blir ikke noe enkel løsning på de kristne som opplever utfordringer, men det er likevel noe som gjør at flere forteller at de får en styrke til å holde ut i en vanskelig tid. Og skape en bedre fremtid for seg selv og andre. Om de greier det kommer an på, men det kan gi motivasjon, forteller Leer-Helgesen.

Tøffe opplevelser kan gjøre at man tenker seg gjennom om sin egen tro, forteller Grøtberg.

- Troen kan også være en belastning. Noen opplever ting som gjør at den må revurderes. I det store og hele opplever jeg at troen er den styrken som gjør at du har noe som er større for deg selv og utenfor deg selv. Og at man har et godt Jesus-bilde, som kan være vanskelig å definere, men man gjenkjenner at Gud er noe som vil deg vel, sier soknepresten.

Grøtberg erfarer også at troen kan gjøre at mennesker forstår virkeligheten bedre.

-Den kristne troen og bibelfortellingen er med på å sette ord og begreper på ting du egentlig ikke du klarer å forstå. Det gjør at folk gjenkjenner noe, og at kirken og troen er med på å sette ord på noe ubeskrivelig. Tro er med på å gjøre det lettere å skjønne livet, sier han.

- Kirkebygget er viktig

Han tror det er viktig at kristne mennesker vet at kirken er åpen i hverdagen.

- Kirkebygget tror jeg er viktig. At folk vet at de kan gå ditt. Når man er sokneprest snakker man med veldig mange forskjellige mennesker. Du har de som kommer til kirken hver søndag, og de som kommer fordi de har et barn de vil døpe eller konfirmasjon, eller er det noen som er nærmeste pårørende til noen som skal begraves. Mange sier at de har sin tro, men føler kanskje ikke det fellesskapet. At kirken er der, gir en grunnleggende trygghet for folk hvis det skulle skje noe, sier Grøtberg.

I Norge er det mange som holder troen som et privat tema. Starts Austin Ikenna er langt mer åpen om sin tro. Det handler om kultur, tror Leer-Helgesen.

- I Norge er det nok mange som har oppfatning at troen hører til privaten. Mens i andre kulturer er det ikke helt det samme, sier han.