Sørnett

Sloss for heis i over 20 år

Faksimile Fædrelandsvennen 27.10.2011

Faksimile Fædrelandsvennen 27.10.2011

Rådet for funksjonshemmede er lei av at funksjonshemmede utestenges fra arrangementer på festningen.

Publisert:

I 20 år har Rådet for funksjonshemmede (RFF) jobbet for å få bygd en heis på Christiansholm festning. Gjentatte ganger har de fått løfter om at heisen skal komme på plass uten at det har skjedd.

- Dette er en viktig sak for personer med gangvansker, de i rullestol og de eldre, sier Oliver Nørve som er medlem av RFF. Han er  lei av å vente på en heis som ikke kommer. Det er ofte arrangementer på festningen, og de ønsker at alle skal være velkomne og ha muligheten til å komme.

- Dessuten er kommunen lovpålagt å legge til rette for universell utforming, sier Nørve.

Oliver Nørve er medlem i rådet for funksjonshemmede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryter loven

Det er Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens §9 som beskriver forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Der heter det at "Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så lagt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten."

- Kommunen bryter loven når de ikke har heis eller andre muligheter for at personer med funksjonshemning skal komme opp til festningen, sier Oliver Nørve.

RFF mener at Kristiansand eiendom ikke holder ord og at saksbehandlingen har vært tungvindt.

- Nå ønsker vi konkret beskjed om forventet anleggsstart og arbeidet med HC-adkomst på festningen fra Kristiansand Eiendom og kommunen.

Tilbake i 2011 publiserte Fædrelandsvennen en liste over de viktigste satsingsområdene. Universell utforming på Christiansholm festning var en av de høyest prioriterte utbyggingsprosjektene. Men fortsatt har ingenting skjedd. På Kristiansand kommune sin hjemmeside ligger det nå et forslag til en handlingsplan 2016 - 2019. Der står det "Universell utforming av Christiansholm festning - ferdigstillelse i 2016". Det står også at det er et pressende behov for å gjøre Christiansholm festning universell tilgjengelig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver Nørve har utvekslet mange eposter med Kristiansand Eiendom. Han har purret på fremdriftsplanen og spurt hvordan saken ligger an.

- Pengene er der, og tegningene er klare. Vi kan virkelig ikke fatte og forstå hvorfor de ikke har startet å bygge heisen enda, sier en oppgitt Oliver Nørve på vegne av RFF.

 

Pinlig

- Dette er pinlig og veldig beklagelig. Det har vært diskusjon om plassering av heisen og mye frem og tilbake om hvor den bør være, sier leder i Kristiansand Eiendom Hans-Christian Gram. Han forstår frustrasjonen til RFF og mener at dette har tatt alt for lang tid. Gram sier også at det kun er en diskusjon om fasaden som gjenstår.

- Og dette skal være avklart innen 2016 er over, lover han.

- Det er veldig beklagelig hvis RFF ikke føler at vi tar dem på alvor, sier lederen i Kristiansand Eiendom.

Likestillings- og diskrimineringsombudet syntes det er synd og betenkelig at dette ikke er på plass etter planen.

-  Ettersom vi ikke kjenner til om det faktisk er en saklig grunn av teknisk eller praktisk karakter til denne utsettelsen, kan vi ikke slå fast om dette er lovbrudd, sier seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet Eli Knøsen.

- Det er riktig at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §13 sier at alle bygg rettet mot allmennheten skal være universelt utformet. Når dette ikke skjer oppfordrer vi publikum å sende klage til oss, avslutter Knøsen.