Sørnett

Sprikende forklaringer

De to unge jentene, som er tiltalt for å ha medvirket i ranet av Shell 7/11-stasjonen på Rosseland i september i fjor, erklærte for retten at de hadde avgitt feilaktig forklaring i politiavhørene i januar. Også den hovedtiltaltes forklaring i retten spriket fra avgitt politiavhør.

Publisert:

Den hovedtiltalte husket generelt lite fra ranskvelden, noe han tilskrev sin rusede tilstand. Han og den 19-årige tiltalte mannen hadde tatt hasj og amfetamin tidligere på ransdagen. Senere på kvelden fikk de besøk av de to jentene. På tiltalebenken forklarte den hovedtiltalte at det ikke ble diskutert noe ran i leiligheten. Aktor bekjentgjorde for retten at denne forklaringen ikke stemte overens med politiavhøret som ble gjort av hovedtiltalte i romjula 2010. Hovedtiltalte påberopte sin rusede tilstand og forholdt seg tvilrådig til aktors inntrengende utspørring om hvorvidt ranet ble diskutert i leiligheten eller ikke.

Trodde det var spøk

De unge jentene forklarte for retten at ranet ble diskutert i leiligheten. Den ene av dem erkjente at hun slengte inn en kommentar i diskusjonen der hun rådet den ene av de to tiltalte mennene til å holde vakt mens den andre begikk ranet. Begge jentene vedkjente at de hadde sett den gassdrevne revolveren og finlandshetta før ranet. De hevdet at de trodde det var en spøk. Det var etter at de unge mennene hadde forlatt leiligheten at jentene fattet mistanke. I politiavhøret hadde den ene av de unge jentene fortalt at den andre jenta var kry over å ha hjulpet i planleggingen av ranet. På tiltalebenken hevdet hun at hun hadde avgitt feil forklaring i avhøret.

Så rusa at han ikke tenkte

I politiavhøret innrømmet hun å ha visst hva mobiltelefonen skulle brukes til, da hun lånte vekk mobilen til 19-åringen rett før de forlot leiligheten. Hun erklærte for retten at dette også var feil, og at hun ikke ante hva mobilen skulle brukes til.

Den 19-årige tiltalte mannen hevdet at han var så rusa at han ikke tenkte. På tiltalebenken svarte han gjentatte ganger at han ikke husket eller ikke visste.