Sørnett

Stor nedgang i trafikkforseelser på Agder

I STRASAK-rapporten som ble offentligjort 9. januar, kommer det frem at antall trafikkovertredelser har gått kraftig ned siden 2007.

Publisert:

Politiet offentliggjorde den såkalte STRASAK-rapporten for 2011, den 9. januar i år.
I 2011 ble det registrert 56954 trafikkforseelser, mot 68513 i 2007.
Dette tilsvarer en nedgang på hele 16,9 prosent på landsbasis.

15,5 prosent nedgang på Agder

På Agder har det siden 2007 vært en nedgang i trafikkforseelser på 15,5 prosent. Ifølge politiinspektør og leder av felles kriminalenhet Arne Pedersen, kan det være flere årsaker til nettop dette.

- Det kan skyldes naturlige svingninger og at det derfor går noe tilbake.
Ellers så peker han på noe redusert kontrollvirksomhet som en mulig forklaring.
- Noe færre kontroller kan være en av årsakene til nedgangen, vi har for eksempel registrert at antall promilletatte har gått ned med 7,5 prosent siden i fjor.
Pedersen gjør det imidlertid klart at det ikke er umulig at sørlendingene har endret litt av adferden sin i trafikken.

Nye E-18

Byggingen av den nye E-18 har ført med seg flere positive effekter, og Pedersen nevner blant annet at man har blitt kvitt mange av de farlige situasjonene som oppstod  som følge av forbikjøringer på den gamle europaveien.
- Vi har fått mindre aggresiv kjøring og færre uvettige forbikjøringer som følge av den nye veien.
Overgangen fra to til fire felt er nok mye av grunnen til nettopp dette.

Kjøring uten gyldig førerkort

Dene vanligste trafikkforbrytelsen i 2011 på landsbasis, var kjøring uten gyldig førerkort.
Hele 13640 ganger ble det stoppet sjåfører uten gyldig førerkort. På toppen av lista finner vi også promillekjøring med 8021 forseelser og den vanlige fartsovertredelsene med 7046.[sniplet faktaboks]