Sørnett

Store snømengder i Oslo skaper forsinkelser i flytrafikken på Kjevik