Sørnett

Støygrense for Palmesus

Palmesus har nå fått krav fra kommunen om å måle støynivået under årets arrangement. - Vi skal følge retningslinjene, er tilbakemeldingen fra Palmesus.

Publisert:

- Dette kom ikke som noen overraskelse på oss, sier festivalsjef i Palmesus Jesper Elimar Krumm.

Naturlig konsekvens
Det var en periode usikkert om Palmesus skulle fortsette å ha strandfestivalen på Bystranda, eller om den måtte flyttes til Tangenparken. Etter at byutviklingsstyret like før jul vedtok å godta Bystranda som festivalarena de neste tre årene, stiller kommunen nå krav om at støynivået må måles og kontrolleres.

I et brev fra kommuneoverlege Vegard Vige står det blant annet:
«For at vi skal kunne danne oss et bilde av lyd/støy fra dette arrangementet ber vi om at det i forbindelse med avvikling av årets arrangement foretas en logging av lydnivå under årets arrangement. Det er nødvendig å få en dokumentasjon på hvilke lydnivåer publikum og naboer utsettes for.»

- Dette er en naturlig konsekvens etter at vi fikk lov til fortsatt å være på Bystranda, mener Krumm.

Kommunen legger den nye veilederen om musikk og helse fra Helsedirektorartet til grunn for kravet. Formålet med veilederen er å forebygge helseskader både hos ansatte, publikum og naboer.

Vi vil være en god nabo

«Kartlegging av lydnivået skal i henhold til veilederen gjennomføres på en etterrettelig og reproduserbar måte … Det må fremgå av støyrapporten hvilke lydnivåer omkringliggende naboer utsettes for og hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes for at det skal oppnås akseptable verdier for naboene.»

Overkommelig
Festivalsjefen mener det ikke er noe problem å få gjennomført målingene.

- Vi hadde tenkt å måle lydnivået denne sommeren uansett. Kommunen hadde ikke trengt å stille noe krav for å få gjort det, fastslår han.

Palmesus har tidligere mottatt klager fra naboer på grunn av støy, men Krumm mener ikke dette er et stort problem for festivalen. Han sier Palmesus også har mange støttespillere.

- Festivalen varer kun i to dager. Nå har vi holdt på i tre år, så det burde være overkommelig å komme til en løsning. Vi gjør det vi kan, for vi vil være en god nabo, sier Jesper Krumm.

Palmesus må svare kommunen innen 15. februar om hvordan de skal gjennomføre støymålingene.