Sørnett

Streiken er over

Kjevik flyplass. Foto: Anine Beck

Kjevik flyplass. Foto: Anine Beck

Etter en uke med streik kan SAS' passasjerer endelig benytte seg av SAS sine fly. Fredag 03 mai lettet det første SAS flyet fra Kjevik lufthavn, og i dag gikk SAS sine fly fra Kjevik lufthavn som normalt.

Publisert:

https://youtu.be/ZHaH01gAAxc

I følge e24 ble over 4.000 flyavganger innstilt etter at 1.400 SAS-piloter gikk ut i streik forrige fredag, og mer enn 300.000 passasjerer skal ha blitt rammet.

Christian Laulund, leder for SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund, sier de har fått innfridd mange av kravene de satte.

– Det aller viktigste for oss har vært å sikre at medlemmene våre ikke mister jobben og har ansettelsestrygghet. Det har vi lyktes med, og samarbeidsavtalene inngår nå som en del av tariffavtalen. Vi har også fått på plass en turnusordning som gir en mer forutsigbar arbeidshverdag. Andelen piloter i gruppen med forutsigbar turnusordning økes fra 40 prosent til 60 prosent, sier Laulund. Dette skriver NRK torshttps://youtu.be/ZHaH01gAAxcdag 02 mai.

[img192230_2RM]

Etter en lang forhandling er streiken endelig over, og alle parter i SAS forhandlingen virker tilsynelatende fornøyde med resultatet. Torbjørn Wist, Finansdirektør i SAS, forteller dette til NRK torsdag 02 mai:

– Dette har vært en vanskelig forhandling, men vi har fått til en avtale vi mener er ansvarlig og som begge partene kan leve godt med. Fra SAS sitt perspektiv så har vi ivaretatt fleksibiliteten, samtidig som en treårig avtale gir stabilitet og ro. Pilotene har fått gjennomslag for jobbsikkerhet, turnus og lønn, sier Torbjørn Wist.

Nå er SAS sine fly oppe igjen, og fredag 03 mai lettet det første SAS flyet fra Kjevik lufthavn etter den ukelange streiken.