Sørnett

Studentene overtar Fagerholt skole

PRAKSIS: Elevene har blitt lærere denne uka. Det medfører litt ansvar for lærerstudentene Petter Larsen Hellstrøm og Jelena Høegh-Omdal, som har hatt praksis på Fagerholt skole denne uken.

PRAKSIS: Elevene har blitt lærere denne uka. Det medfører litt ansvar for lærerstudentene Petter Larsen Hellstrøm og Jelena Høegh-Omdal, som har hatt praksis på Fagerholt skole denne uken.

Lærerstudentene ved UiA har den siste uken vært utplassert ved flere skoler i Vest-Agder, deriblant Fagerholt skole. Det er en uvurderlig erfaring mot det å bli lærer.

Publisert:

Petter Larsen Hellstrøm og Jelena Høegh-Omdal er begge lærerstudenter på 3.året ved UiA og har denne uken hatt praksis på Fagerholt skole. Det spesielle med denne uken er at hele den vanlige staben har vært bortreist, så studentene har stort sett alt ansvaret.

- Det har vært en veldig grei praksisperiode. Skoleovertagelse vil si at vi tar over de faste lærerne sine stillinger, mens de er bortreist på kurs. Studentene har da stillinger som kontaktlærere, trinnledere, rektorer og inspektør. Slik får vi en bedre opplevelse og et litt annet perspektiv på det uten de faste lærerne tilstede, forklarer Hellstrøm.

De forteller at de har tilbragt litt tid før denne uken på skolen sammen med de faste lærerne, for å forberede seg.

- Vi  har hatt tre dager, pluss en arbeidsuke der vi har vært sammen med personalet og alle lærerne og hatt praksis. Og den siste uken så har vi da tatt over skolen. Til vanlig er vi 3 uker i en klasse og følger en lærer, hvor det er medstudenter og en vanlig lærer som observerer alle timene. Her er du er som regel alene i klasserommet sammen med elevene, og får da et langt mer realistisk syn på hvordan det er å være lærer, forteller Høegh-Omdal.

 

På egen hånd

Petter og Jelena forteller at det er flest studenter fra UiA her på Fagerholt, men at det også er studenter på Torridal skole og Vennesla skole.

Når dere ikke har hatt lærerne her til å hjelpe og veilede dere så får dere kanskje en bedre og mer realistisk opplevelse av det å være lærer?

- Ja. Vi vet jo også at det påvirker elevene å ha sin faste lærer eller faglærer sittende bak i klasserommet, og da blir det jo også til at vi som studenter spiller litt på dem. Det gjør oss litt tryggere, samtidig som at skulle det skje noe i klasserommet så kan de være med å hjelpe, men her så står vi litt alene, sier Hellstrøm.

- Du må lære deg å håndtere flere ting selv uten hjelp fra andre. På de mindre trinnene så er det flere lærere inne i klasserommet samtidig, mens vi to er utplassert på 7.trinn, og får da opplevd det å være alene i klasserommet med elevene. Det er jo sånn mange av lærerne har det til vanlig, så da må du bruke kreftene til å løse de problemene som kommer opp. I tillegg til å planlegge og undervise så er det mange ting inni mellom som du ikke vil få gjennom vanlig praksis, sier Høegh-Omdal.

 

Viktig med gode relasjoner

Det er vel gjerne sånn at når man ikke har sin vanlige lærer å forholde seg til, så er kanskje noen elever litt sjenerte og nervøse?

- Det er helt klart, for elevene ved skolen har bygget gode relasjoner med de ulike lærerne og personalet som er på skolen til vanlig. Og når hele det personalet byttes ut med nye studenter, som de knapt har fått noen relasjoner til på de sju dagene vi har vært her, så blir jo det en annen situasjon for elevene også.

- Så mye av tiden vår går jo på det å skape gode relasjoner mellom oss lærere og lærerstudenter, og elevene i klassen. Det er jo det som utgjør et godt klassemiljø, nemlig at du har gode relasjoner til elevene, sier Hellstrøm.

 

Utplassert ved flere skoler

Totalt har de vært 48 stykker fra lærerutdanningen ved UiA, tilstede på Fagerholt denne uken. 5 av studentene har vært i et lederteam, som består av to rektorer, to inspektører og en sosiallærer som har 50 % undervisning i tillegg til andre oppgaver.

- Det er også eksterne praksislærere fra andre skoler i Vest-Agder som kommer inn en gang i løpet av uka og gir oss tilbakemelding på de timene vi underviser. Vi er jo fortsatt studenter så må vi jo ha noen form for veiledning. I tillegg er det noen ansvarlige fra UiA som er inne og evaluerer opplevelsen av skoleovertagelsen, sier Høegh-Omdal.

 

På rektors kontor

Jelena, du har vært rektor den siste uka. Hvordan har det vært?

- Det har vært spennende. Jeg vil jo selv bli rektor eller avdelingsleder en gang i fremtiden, så da får man jo innblikk i noen av de oppgavene en rektor gjør. Det er jo selvsagt begrenset hva man får med seg i løpet av en uke, men vi skal jo ha oversikt over brannvernplaner, mobbeplaner, beredskap, i tillegg til at vi skal drive med personalledelse og fremme det sosiale med kollegaene. Det er utfordrende, men også veldig spennende, forteller Høegh-Omdal.

Du har kanskje hatt noen innkallinger til rektors kontor i løpet av uka?

- Hehe, ganske mange faktisk. Vi studentene har et veldig godt samarbeid, så jeg har jo blitt tilkalt flere ganger for å være med å hente inn elever, for "heldigvis" så er det mange av de små som fortsatt ser på rektor som litt skummel og en annen form for autoritet, avslutter Høegh-Omdal.