Sørnett

Styrer brannskuta fremover

Kristiansandregionen brann- og redning IKS blir ledet av konstituert brannsjef, Jan Røilid, i tiden fremover.

Kristiansandregionen brann- og redning IKS blir ledet av konstituert brannsjef, Jan Røilid, i tiden fremover.

Tirsdag blir avdelingsleder på forebyggende, Jan Røilid, konstituert som midlertidig brannsjef i Kristiansandregionen brann- og redning IKS.

Publisert:

Brannsjef Per Stølan har sittet i førersetet i brannvesenet siden høsten 2008. Nå sykemeldes han på ubestemt tid. Røilid spent på stillingen han nå trer inn i.

- Planen er å følge forpliktelsene til brannsjefen. Jeg vil se til at avdelingene løser sine oppgaver, og hjelpe dem med å tenke strategisk opp imot forebyggende arbeid og beredskap, sier han til sørnett.no.

- Uløste oppgaver

Jan Røilid har over 14 års erfaring som branningeniør og avdelingsleder på forebyggende avdeling i brann- og redningstjenesten i Kristiansand.

- Vi har en del uløste oppgaver vi må ta tak i fremover. Det er påbegynt flere prosjekter for å heve brannsikkerheten. Et tiltak er å opprette brannalarmer i Posebyen, samt varmesøkende kamera, sier den konstituerte brannsjefen.

Eldres sikkerhet

Røilid forklarer til Sørnett at den økende andelen av eldre mennesker byr på en annen utfordring for fremtiden. Brannvesenet har påbegynt et par prosjekter for å forebygge dødsfall ved brann.

- Eldre har større sjanse for å omkomme i brann. Vi jobber med prosjekter innen forebyggende arbeid for å forbedre sikkerheten for dem,  sier han.