Sørnett

Svarer etter kritikk: - Politikk er ikke kirkens oppgave

Stein Reinertsen svarer på kritikken mot Kirkemøtet, og sier vedtaket ikke er så bastant som mange vil ha det til. Foto: Sondre Røhmen

Stein Reinertsen svarer på kritikken mot Kirkemøtet, og sier vedtaket ikke er så bastant som mange vil ha det til. Foto: Sondre Røhmen

Det var etter Kirkemøtet i november at Den norske kirke fikk kritikk for å oppføre seg som en politisk aktør. Bakgrunnen var vedtaket "Mer himmel på en truet jord", som var en oppfordring om å stoppe ytterligere leting etter olje- og gass på norsk sokkel.

Publisert:

- Kirkemøtet er som alltid et spennende og intenst møte. Denne gangen var det uvanlig mange saker, på en måte som et lite oppspill til de store sakene som kommer neste år, når det gjelder kirken og organisering.

Det svarer biskop i Agder og Telemark bispedømme, Stein Reinertsen, på spørsmål om hvordan årets Kirkemøte var. Tiden i ettertid har kanskje ikke vært like enkel. For da Kirkemøtets vedtak "Mer himmel på en truet jord" gikk gjennom, skapte det sterke reaksjoner. Det kan Reinertsen forstå, til en viss grad.

[img226999_2RS]

- Hvis det fremstilles som at kirken har sagt nei til oljeboring kan jeg forstå at det ses som problematisk. Men det er ikke det vedtaket sier. Vedtaket sier at man ber de se til IEA (International Energy Agency red.anm.) sin protokoll. Kirken må ikke gå så langt inn at de begynner å dirigere hvordan det politiske vedtaket skal bli. Det er ikke kirkens oppgave. Vår oppgave er å være tydelig på at noe må gjøres, men ikke hvordan det må gjøres, forteller Reinertsen.

- Det går en grense for når vi må si stopp
Kirken har blitt kritisert for å oppføre seg som en politisk aktør. Biskopen skiller mellom partipolitikk, og politikk som omhandler hele samfunnet. Med det mener han samtaler som omhandler for eksempel det ufødte liv, at jorden er truet eller flyktninger.

- Vi må si noe om at vi har et ansvar for det, bare uten den konkrete utførelsen. Kirken kan aldri slutte å tale om livets ukrenkelighet, om urettferdighet, at vår jord er truet eller om flyktninger. Alle de temaene er aktuelle for kirken å uttale seg om, men det går en grense for når vi må si stopp, og la politikerne overta den siste biten. Hadde vedtaket vårt vært at vi skal gå inn for stans, hadde det vært pragmatisk å vedta det vedtaket.

Klaus Eriksen har siden 2013 jobbet i oljebransjen. Nå jobber han på Nordsjøen, og studerer til å bli prest. Han er ikke i tvil om at det ligger politikk i vedtaket fra Kirkemøtet.

- De vil påvirke politikken og handlingsmønsteret og de skriver at de vil være en tydelig stemme i samfunnsdebatten. At det er politikk i det, tror jeg ikke det er noe tvil om. Det ser vi jo overalt. Men det er òg et etisk synspunkt som kirken er forpliktet til å ta opp, forteller Eriksen.

Han synes ikke vedtaket er problematisk. Mer om det kan du lese her.

Forstår at det kan bli krevende for oljearbeiderne
Reinertsen er klar på at klimaet er noe vi må bry oss om. Han peker på fossilt brensel som den største utfordringen.

- Så langt tenker jeg at det er viktig at vi gjør noe. Jeg ser at det er mulig å tenke forskjellig om hvordan vi skal gå det siste skrittet. Jeg forstår at oljearbeidere kan synes dette er vanskelig, for hvis man oppfatter det som er sagt som at man skal slutte, blir det krevende for dem, sier biskopen.

Eide har jobbet i oljebransjen i snart 20 år, og har opplevd stor misnøye over Kirkemøtets vedtak.

NB: Vi presiserer at Kitty Eide uttaler seg som privatperson, og ikke på vegne av arbeidsgiver.

- Jeg har ganske mange kolleger som er frustrert, og jeg kjenner mange som har meldt seg ut. De føler at kirken ikke ivaretar hensynet til de som jobber i bransjen, eller har satt seg grundig nok inn i saken eller konsekvensene. Det er ingen som sier at det er feil at kirken involverer seg i klima, bærekraft og å ta vare på jorda. Men kirken har med dette vedtaket gått til regjeringen og bedt om stans i mer leting, som kan få ganske omfattende innvirkning på arbeidsplasser i tillegg til at det viser ganske lite forståelse for den geopolitiske energisituasjonen og Norges rolle som energileverandør, sier hun.

[img226999_3RM]

Synes kirken har gjort et populistisk vedtak
Hun legger til at hun er på den linja at bærekraft og klima er en viktig del av kirkens mandat, i forhold til hva som står i Bibelen om at vi skal ta vare på jorda. Men etter hennes mening er vedtaket formet på en annen måte. Hun synes kirken har gjort et populistisk vedtak, og savner refleksjon over konsekvensene.

– Dette ser heller ut som en populistisk gest til tidsånden.  Verden står i en enorm omstilling som krever at vi forener krefter. Det grønne skiftet kommer, omstillingen er i gang og vi som jobber i bransjen har sagt høyt og tydelig at dette er vi med på, og det er en forutsetning at vi er med og bygger nye energisystem. Men det vil ta litt tid, sier hun, før hun fortsetter.

– Et politisk vedtak som i praksis kan avvikle norsk olje og gassproduksjon før fornybare energikilder er tilstrekkelig utbygd, vil ikke hjelpe på den globale situasjonen. Vi ser at det er nok olje og gass i verden per i dag, men fra kilder som ikke opptrer like ansvarlig og med så lite utslipp som den norske produksjonen gjør. Kutt i Norge gir ikke automatisk globale kutt. Dessuten er norsk gass fundamentalt viktig for rask reduksjon av CO2-utslipp i Europa. Det skjer i Storbritannia, og vil skje i Polen. Landet skal fase ut kull med vind og naturgass fra Nordsjøen. Byggingen av rørledningen er i full gang. Dette skal kunne redusere landets utslipp med 70 millioner tonn CO2-utslipp årlig, som er mer enn det samlede norske CO2-utslippet. Tilgang på gass fra Norge er en forutsetning.

- Mulig de føler seg misforstått
Eide mener at kirken bør være samlende og hjelpe til å mobilisere ved å være et sted der man kan gå for håp, motivasjon og fellesskap, mener hun.

– Det er mulig at Kirkemøtet føler seg misforstått, men da har de en kommunikasjonsutfordring ovenfor 200 000 mennesker som jobber i denne bransjen.

-Jeg savner invitasjon til dialog fra kirkens side. Jeg har ikke opplevd at de har søkt dialog eller bakgrunnskunnskap. Hvis de ville, kunne de fått det. Jeg håper Kirkemøtet og biskopene kan komme ut, og snakke med folk som opplever dette og som kan gi litt input om det som foregår i bransjen. Generelt synes jeg vedtaket bygger på lite kunnskap og mangel på refleksjon over konsekvensene.

Stein Reinertsen forstår at vedtaket kan være utfordrende for enkelte oljearbeidere, men gjentar budskapet i vedtaket.

- Vedtaket sier ikke at vi skal stoppe, men at man skal henvise og lytte til rapporten fra IEA.

Del 2 av denne saken, der en oljearbeider forteller om hvorfor han ikke synes vedtaket er problematisk, finner du her.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand