Sørnett

Sykepleierstudenter ulønnet i praksis

Sykepleierstudent Hilde Kristensen (24) irriterer seg over å jobbe gratis på sykehuset. (Foto: Kjetil Nygaard)

Sykepleierstudent Hilde Kristensen (24) irriterer seg over å jobbe gratis på sykehuset. (Foto: Kjetil Nygaard)

Null lønn, og 850 kroner i parkeringsavgift. Det er hverdagen for studentene i praksis ved Sørlandets sykehus.

Publisert:

Sykepleierstudentene ved Universitetet i Agder har sykehuspraksis ved Sørlandet sykehus Kristiansand. Her er de uten noen form for lønn, og med turnuser som gjør deltidsarbeid vanskelig.

- Jeg følger en kontaktsykepleiers turnus. Det vil si at jeg jobber kvelder og netter også, akkurat som kontaktsykepleieren. Enkelte ganger kommer jeg hjem klokka tolv på kvelden, og får bare sovet seks timer før jeg må være på plass her igjen, sier Hilde Kristensen (24).


Vanskelig økonomisk

Kristensen er sykepleierstudent på UiA. Hun forklarer at hun lærer utrolig mye og at det er spennende, men at dagligdagse arbeidsoppgaver som morgenstell og mating av pasienter også er en del av hennes hverdag.

- Det er dessuten vanskelig å jobbe deltid. Jeg kan ikke ha noe fast arbeid på kveldstid eller i helgene, fordi turnusen er uforutsigbar. Lærlinger i andre yrker får lønn, hvorfor skal ikke vi få noe? Det er kjipt å jobbe gratis. I tillegg må jeg betale 850 kroner i halvåret for parkering, utdyper Kristensen.


- Vet hva de går til

Berit Nordland er enhetsleder innen utdanning og utvikling på sykehuset, og hun sier at studentene er der for å lære, og er ikke ansatt på sykehuset.

- Lærlinger blir ansatt i et firma og signerer kontrakt. Studentene har praksis her på sykehuset for å lære. De kommer på toppen av en full bemanning. For at de skal bli dyktige sykepleiere, så må de jobbe kvelder og netter også. Da skjer det andre ting enn om dagen, sier Nordland.

[img56230_2LM]

Hun sier at studentene vet at sykepleierstudiet er et praktisk studie, og at studentene vet at de velger et hardt studie. Dessuten trenger de praksisen, fordi det er den eneste muligheten til å lære sykepleieryrket.

- Hva synes du om at sykepleierstudentene sliter med å binde seg til deltidsjobber?

- Tredjeårsstudentene kan jobbe ekstravakter på sykehuset, og få lønn, svarer Nordland.


- Ingen får lønn under eksamen

Ellen Køhn er praksiskoordinator for sykepleierstudentene på UiA. Hun sier at det er departementet som i en nasjonal rammeplan legger føringene for forholdet mellom teori og praksisundervisning.

- Dessuten er praksisen en lang eksamen, hvor kandidatene blir vurdert med bestått eller ikke bestått. Det er ingen som får betalt for å ta eksamen, sier Køhn.

Hun legger til at studentene ikke skal være arbeidskraft for sykehuset, men lære hvordan det er å jobbe som sykepleier. At studentene sliter med å ta deltidsjobber, har hun forståelse for, men sier at i praksisperiodene må eksamen prioriteres foran deltidsjobb.

- Det er viktig at studentene får lære hvordan helsevesenet fungerer hele døgnet. Derfor er praksisen turnusarbeid, sier Køhn.

Hun legger til at studentene får studielån.

- Synes du at studentene fortjener lønn for den jobben de gjør i praksisen?

- Studentene skal komme på toppen av eksisterende arbeidskraft, og skal ikke ha fullt ansvar for pasienter, svarer Køhn.

Ellen Køhn vil ikke kommentere at studentene selv må betale for parkeringen ved sykehuset, men synes det er dyrt med 850 kroner for et halvår.

[img56230_3LM]