Sørnett

Tatt uten gyldig førerkort for sjette gang

For sjette gang er 40-åringen dømt for å kjøre uten førerkort. Nå blir det fengselsstraff og fotgjengerliv for mannen.

Publisert:

I desember 2018 ble en mann i 40-årene fra Kristiansand siktet for å flere ganger ha ført en motorvogn uten å inneha gyldig førerkort. Hendelsene skal ha funnet sted i mai og juni 2018. Tingretten beskriver siktede som en med klar manglende respekt for vegtrafikklogivningens regler.

Siktede er tidligere dømt for flere lignende tilfeller, sist gang februar 2018. Mannen blir sett på som en trafikksikkerhetsrisiko og har aldri hatt førerett eller føreropplæring.

Den siktede ble torsdag 24. januar dømt til 30 dager i fengsel for flere overtredelser av vegtrafikkloven. Mannen har anerkjent skyld på alle tiltalepunktene.