Sørnett

Temadag om tobakk

Torsdag 10. februar arrangeres det temadag om tobakk der fokuset blir satt på utfordringer tilknyttet det tobakksforebyggende arbeidet.

Publisert:

Temadag om tobakk (Foto: Arkiv)
Temadag om tobakk (Foto: Arkiv)
Arrangementet er et sammarbeidsprosjekt mellom fylkesmennene i Aust - og Vest - Agder og Kreftforeningen.

Det blir satt fokus på utfordringer rundt det tobakksforebyggende arbeidet og målgruppen for dette arrangementet er røykesluttinstruktører, FRI-lærere, lærere, helsesøstre, leger, jordmødre, tannhelsetjenesten, frivillige organisasjoner, folkehelsekoordinatorer og utdanningsavdelignene i fylkeskommunen.

Sted: Rica Dyreparken Hotel
Tid : torsdag 10. februar 2011 kl. 10.00 - 15.30

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand