Sørnett

Tildeling av pengestøtte: - Et utrolig viktig tilbud

Anders Bakkan(15), spiller på trommene sammen med lærer Maritt Alette Øien. Foto: Lilli Storrønningen.

Anders Bakkan(15), spiller på trommene sammen med lærer Maritt Alette Øien. Foto: Lilli Storrønningen.

Kristiansand kommune sin støtteordning til aktiviteter til barn med funksjonshemninger ble vedtatt 11. mai. Flere av organisasjonene som søkte på dette fikk et mindre beløp enn de søkte om. -Vi har lite midler i utgangspunktet, sier daglig leder ved Sound Of Happiness, Charlotte A. Svidal.

Publisert:

Sound Of Happiness er et musikktilbud for mennesker med utviklingshemning. Svidal forteller at søknaden for pengestøtte til kommunen var til en festival, men at de fikk mindre enn de søkte om.

- Det er første gangen vi arrangerer det siden 2019, og det er et gratis event, så vi var nødt til å søke om støtte. Vi ba ikke om en stor sum i utgangspunktet. Nå er vi nødt til å skaffe inntekt fra et annet sted, sier hun.

Svidal forteller videre at det er viktig at de ikke går i null.

- Vi søker støtte fra kommunen, fylkeskommunen, jakter på sponsorere, gaver fra organisasjoner eller enkelt personer og kaffe salg. Dette er viktig så vi ikke går i et så stort minus, for da kan vi ikke fortsette å drive tilbudet.

-Et utrolig viktig tilbud
Daglig leder Svidal sier at de blir nødt til å vurdere å kutte ned enkelte ting, blant annet å leie border og stoler, som er en stor kostnad.

- I stedet for sitteplasser til 2000 personer, som er det vi ønsker, må vi kanskje kutte ned til 1000 mennesker, men dette har vi ikke snakket om konkret enda, sier hun.

[img233883_2LM]

Lærer og dirigent hos Sound Of Happiness, Marit Alette Øien, forteller at det er en festival for dem.

- Vi inviterer våre egne medlemmer, og kor som har lignende konsept som oss fra rundt omkring i landet. Det er et samlepunkt, hvor barna får mulighet til å være på festival og ikke minst opptre. Jeg tenker at det er viktig å skape en arena for samhold, sier hun.

Øien mener at det er et utrolig viktig tilbud.

- Det er veldig trist hvis det ikke er nok penger, for da blir det ikke noe av. Tilbudet er noe som er veldig viktig for deltakerne, sier hun.

Videre forteller Øien at hun synes det er veldig viktig å holde på møtepunktene de har.

- En ting er de vanlige øvingene, men festivalene er en happening hvor vi samles. Det er ekstra stas, vi har det gøy og møter hverandre, sier læreren.

 

Festivalen er spesielt viktig
Anders Bakkan(15), som er med på øvingene hos Sound Of Happiness hver torsdag, synes det er veldig gøy. Når støttekontakt, Christian Drange, spør Anders om musikk er det han liker best med å være med på øvingene, så nikker Anders.

Videre forteller Drange at tilbudet er veldig bra.

- For Anders sin del så er det veldig fint. Til tross for at han ikke alltid vil, så vet vi hvor bra det er for han, sier han.

Støttekontakt Drange, tenker at festivalen er spesielt viktig for Anders.

- Det er for å ha det litt sosialt, og å ha et tilbud og en aktivitet å gå til. Han får et veldig godt utbytte av det, forteller han.

[img233883_3LF]

Avslag på søknad
Fotballklubben Donn var en av to organisasjoner som fikk avslag på søknaden deres til aktiviteter til barn med funksjonshemninger. Daglig leder, Per Christian Osmundsen, forteller at det var en trener som søkte på vegne av enkelte elever, som sliter med å betale for kontingenten til klubben.

- Treneren som søkte har nok bare søkte på feil støtteordning, så det er ingen konsekvenser som kommer fra dette avslaget. Hos oss er elevene veldig viktig, og vi har en politikk som sier at alle i Donn skal ha rå til kontingenten. Det er andre støtteordninger, eller så hjelper klubben til, sier han.

Anette Sørli Stray, saksbehandler for saken og rådgiver frivillighet i Kristiansand Kommune, sier at kommunen ikke har nok penger til å dele ut summen organisasjonene søkte om.

- Vi har en ramme å holde oss innenfor. Blinde Agder som søkte for Kristiansand kommune, fikk avslag ettersom at de må søke på en støtteordning for Agder, sier hun.

Videre forteller Sørli Stray at Fotballklubben Donn sine søkere ikke oppga hvem de hadde med i målgruppen og derfor fikk avslag.

- Kristiansand har et fritidsfond, så hvis det er økonomi som stopper de, kan familier med lav inntekt søke på dette, og ivaretas gjennom en annen ordning. Vi er glade for de aktivitetene som finnes, og synes det er et viktig sosialt tilbud for målgruppen. Vi skulle gjerne gitt de mer, men vi har ikke nok i poten, sier hun.