Sørnett

Toppserien håper å starte senest 11.juli

Kapteiner: På bildet ser du kapteinene i Toppserie-klubbene. Foto: Hans Arne Vedlog

Kapteiner: På bildet ser du kapteinene i Toppserie-klubbene. Foto: Hans Arne Vedlog

NFF la forrige torsdag frem smittevernskrav for å kunne starte opp med normal trening med kontakt og seriestart. For Toppserien vil det ta lenger tid å oppfylle kraven grunnet økonomien. Dermed må kvinnene belage seg på en senere seriestart enn mennene.

Publisert:

 

Forrige torsdag ble det klart at Eliteserien kan starte opp med kamper 16. juni. Fotballspillerne på toppnivå kan begynne å trene med kontakt slik som normalt. Forutsetningene for dette er å kunne oppfylle smittevernskravene NFF har utarbeidet. Kravene er som følger:


  • Spillerne må gå i karantene

  • Være nøye med hygiene og sjekkes for feber hver dag

  • Kun 200 personer kan være inne på en arena når det er kamp

Det er her problemene begynner for Toppserien. Herrefotballen er på et helt annet nivå når det kommer til økonomi. For Toppserien blir det vanskelig å innfri kravene.

-Toppserien har vært innstilt på en senere start

Hege Jørgensen som er daglig leder for Toppserien forteller at kommunikasjonen med NFF og myndighetene har vært bra.

-Det er todelt at toppserien må starte seinere. Vi har vært involvert i jobben med forbundet og myndighetene i å lage et regime toppfotballen kan forholde seg til. Det har vært klart veldig lenge at Toppserien ikke har vært i stand til å innfri på smittevernskravene. Klubbene i Toppserien har selv sagt at de trenger tid på å få ting på plass. De har vært innstilt på at de må starte etter Eliteserien. Det kan være fordeler med det, for eksempel at det blir lettelser på kravene og erfaring fra Eliteserien som er bra for oss.

[img207800_2LM]

-Det er bakteppet som er det store problemet for damefotballen.

-Det er bakteppet til hvorfor vi må vente som er problematisk. Det handler om at forutsetningen for å drive med idretten er så enormt forskjellig fra menn og kvinner. Det er hele bakteppet for at vi må starte seinere. Hadde vi hatt en økonomi som gav spillerne i Toppserien mulighet til å drive profesjonelt, kunne vi også ha startet opp. Rundt 80% av spillerne i Toppserien har jobb på siden av og dermed blir det umulig å følge rådene om isolasjon. Klubbene i Toppserien har heller ikke råd til å investere i samme type medisinsk kompetanse som herreklubbene har. Det handler om økonomi og forutsetninger for å drive med profesjonell idrett. Siden situasjonen er slik den er, så må vi akseptere å starte seinere. Det som gjenstår nå er å jobbe hardt for å klare å innfri disse kravene.

Kvinnesiden har ikke blitt satset nok på

-Jeg mener at kvinnesiden ikke har blitt satset på som en burde. Kvinnesiden i Norge var blant de beste i verden, og den posisjonen mener jeg at Fotballforbundet ikke har forvaltet godt nok. Det har blitt brukt en type argumentasjon som handler om at kvinnefotballen ikke generer nok penger og dermed kan man ikke investere i den heller. Den argumentasjonen har man brukt alt for lenge og det har vært med på å holde damefotballen nede. Vi ser når vi har begynt å få på plass en del sponsorer selv og begynt å investere i ansatte og folk rundt klubbene, så utvikler den seg. Man må investere inn i klubbfotballen som er driveren av idretten. Klubbene er grunnlaget for talentutvikling, hvor vi ligger veldig langt bak guttene. Også er det viktig å legge en plan for å profesjonalisere toppnivået.

 

Toppserieklubber fornøyd med dialogen til NFF 

Jan Henrik Øydne som er daglig leder i Lyn mener at dialogen med NFF er god.

[img207800_3RM]

-Dialogen med NFF har vært veldig god. Det har vært jevnlige møter med NFF som har gitt klubbene god oppdatering på arbeidet inn mot oppstart av Toppserien, forteller Jan.

Grundig oppdatering av NFF

Forrige uke fikk klubbene en grundig oppdatering av NFF om prosessen inn mot FHI og regjeringen. Toppserieklubbene har internt også diskutere at det er lurt med en senere seriestart enn Eliteserien da Toppserien har andre utfordringer enn herrene. Spesielt med tanke på at Toppserien har få fulltids spillere og de aller fleste er i jobb eller studier.

Sørnett har også vært i kontakt med Klepp og Avaldsnes, og også de mener at kommunikasjonen med NFF og myndighetene har vært god.

Ønske om mer støtte

Videre forteller Jan Henrik Øydne at støtteordningene regjeringen har kommet med ikke har truffet bra nok.

-Om vi skulle ønske noe mer er det allerede kommunisert at klubber trenger mer støtte for tapte inntekter. Det er gledelig å se andre aktører som Obos stiller opp til de grader, men jeg vet at mange klubber i Norge sliter og vil slite i fremtiden som en følge av tapte sponsor- og kioskinntekter osv. Det er forståelig at vi ikke får dekket alt, men noen poster er viktigere enn andre i idretten, noe de kunne ha tatt mer hensyn til.

 

Toppserien får penger til å kjøpe fri spillerne

En stor problemstilling knyttet til seriestarten for Toppserien har vært å avklare jobbsituasjonen til spillerne med deltidsjobb på siden av fotballen. Rundt 80% av spillerne i Toppserien har jobb utenom og smittvernskravene krever full isolasjon fra spillerne når kamper settes i gang. Nå har NFF og Toppserien kommet frem til en løsning som kompenserer spillerne som ikke kan ta fri eller jobbe hjemmefra.

Det vil koste en million per måned for damene å starte med fotball for å kompensere for spillere som ikke vil kunne dra på jobb grunnet smittevernreglene om isolasjon.  I tillegg til å kompensere spillerne som jobber, vil det bli tilrettelagt for en studie-hverdag for studenter som passer til smittekravene.

-Vi er blitt enige med NFF om et spleiselag der vi begge har gjort omjusteringer i være budsjetter. Dette vil gi rundt 1,1 millioner kroner i finansiering per måned, sier Jørgensen.

Pengene vil i all hovedsak gå til å kjøpe fri spillere fra andre jobber og å skaffe tilstrekkelig medisinsk personell til kamper og treninger.

-Vi har kalkulert at det er mellom 50 og 60 spillere som ikke mulighet til å ta fri eller jobbe hjemmefra, sier Jørgensen.

Seriestart 11.juni, men sluttspillet ryker

Planen som er lagt frem nå er at Toppserien skal begynne å trene 3-4 uker etter Eliteserien.

I tillegg til finansieringsordningen, vedtok også forbundsstyret i NFF tirsdagkveld en ny terminliste som innebærer at Toppserien skal starte 11. Juni.

Det er blitt bestemt at Toppserien og 1. Divisjon skal spille dobbel serie.

Dermed ryker sluttspillet og det blir vanlig opprykk og nedrykk. Det vil si at sisteplassen i Toppserien (10 plass) rykker direkte ned og vinneren av 1.divisjon rykker direkte opp til Toppserien. Det blir kvalik mellom 9.plass i Toppserien og 2.plass i 1. Divisjon.