Sørnett

Trafikken legges om grunnet tunellarbeid

Statens vegvesen informerer om at de vil legge om trafikken på nattestid denne og neste uke for østgående E18-trafikk gjennom Kristiansand. Årsaken er monteringsarbeid på Bjørndalssletta og i vestenden av Baneheiatunnelen i forbindelse med tunnelutbedringene. For detaljert beskrivelse av omkjøringene, besøk Sørnett sine nettsider.

Publisert:

...

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand