Sørnett

Trafikken legges om grunnet tunellarbeid

Statens vegvesen informerer om at de vil legge om trafikken på nattestid denne og neste uke for østgående E18-trafikk gjennom Kristiansand. Årsaken er monteringsarbeid på Bjørndalssletta og i vestenden av Baneheiatunnelen i forbindelse med tunnelutbedringene. For detaljert beskrivelse av omkjøringene, besøk Sørnett sine nettsider.

Publisert:

...