Sørnett

Trenger vi rusreformen?

Det har vært en heit debatt rundt rusreformen den siste tiden. Men hva er egentlig rusreformen og hvorfor trenger vi den? Vi har snakket med begge sider av saken for å finne ut hva rusreformen egentlig går ut på.

Publisert:

I 2019 satte regjeringen sammen et rusreformutvalg som skulle se på data og statistikk fra andre land som allerede har avkriminalisert, som for eksempel Portugal.

Men hva er avkriminalisering? Det betyr at enkeltpersoner ikke skal straffes for små brukerdoser. Dette betyr ikke at små doser med narkotika blir lovlig, men at brukere ikke skal bli straffet. Narkotika kommer fortsatt til å være ulovlig. Salg og smugling av narkotika kommer til å bli straffet på sammen måte som det er i dag.

Grunnen for at rusreformen ble lagt frem var at det ble tydelig at straff ikke fungerte. Derfor ble det foreslått en mer human ruspolitikk for å hjelpe og ikke straffe mennesker med rusproblemer. Rusreformutvalget foreslo at mennesker med disse mengdene narkotika ikke skulle bli straffet, men heller bli sendt til en obligatorisk legetime der det kan bli slått fast om brukeren har et problem eller ikke. Rusreformutvalget kom fram til at disse mengdene med narkotika skulle ikke medføre straff.

- 5 gram heroin
- 5 gram kokain
- 5 gram amfetamin
- 1 desiliter GHB, GBL1 og 1,4-BUTANDIOL
- 300 mikrogram LSD
- 1 gram MDMA
- 15 gram cannabis
- 50 gram sopp
- 25 doser/piller med Legemidler

Rusreformutvalgets utredning ble sendt til regjeringen den 2. april 2021. Deretter tok regjeringen stilling til de enkelte forslagene. Målet var å få de nødvendige tiltakene på plass innen sommeren 2021.

Målet for regjeringen var å inngå kompromiss med arbeiderpartiet. Det ble et veldig splittet nei fra arbeiderpartiet. Vi har da tatt turen og snakket med Dagfinn Haarr som har vært med i arbeiderpartiet i lang tid. Haarr var ikke spesielt fornøyd arbeiderpartiets nei til rusreformen. Haarr har gått ut og sagt at han ville forlate arbeiderpartiet om de ikke sier ja til rusreformen.

Vi tok også en prat med Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Morten Stordalen. Fremskrittspartiet ga rusreformen et kraftig nei, og Morten Stordalen forklarte oss hvorfor.

[url=